Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Imenik službi Sveučilišta u Puli

Imenik službi

ISVU

  • koordinator +385 (52) 377 010
  • Odjel za humanističke znanosti, Odjel za studij na talijanskom jeziku i Odjel za odgojne i obrazovne znanosti
    • +385 (52) 377 515
    • +385 (52) 377 514

Referada OET, KIT i ZOM

  • +385 (52) 377 008

Rektorat

  • +385 (52) 377 024

IMENIK ZAPOSLENIH DJELATNIKA SVEUČILIŠTA

PREZIME

IME

TELEFON

E-MAIL

Afrić-Rakitovac

Kristina

(052) 377 - 030

kafric(at)efpu.hr

Alerić

Dražen

(052) 377 - 037

drazen.aleric(at)efpu.hr

Alviž Rengel

Kristina

(052) 377 - 515 

kalviz(at)unipu.hr

Ambrosi-Randić

Neala

(052) 377 - 520

nambrosi(at)unipu.hr

Bačić

Mladen

(052) 377 - 560

mbacic(at)unipu.hr

Bančić

Ivana

(052) 377 - 545

ibancic(at)unipu.hr

Barbić-Domazet 

Tijana

(052) 377 - 572

btijana(at)unipu.hr

Barbieri

Alfio

(052) 377 - 001

alfio.barbieri(at)unipu.hr

Belullo

Alen

(052) 377 - 048

alen.belullo(at)efpu.hr

Benazić

Dragan

(052) 377 - 052

dbenazic(at)efpu.hr

Benazić

Manuel

(052) 377 - 061

mbenaz(at)efpu.hr

Bertoša

Slaven

(052) 377 - 524

sbertosa(at)unipu.hr

Bevanda

Vanja

(052) 377 - 061

vbevanda(at)unipu.hr

Bijažić

Rozana

(052) 540 - 755

rbijazic(at)unipu.hr

Bilajac      

Borislavka

Bileta

Slavka

(052) 377 - 514

sbileta(at)unipu.hr

Blagoni

Robert

(052) 377 - 592

rblagoni(at)unipu.hr

Blažević

Iva

(052) 377 - 543

iblazevic(at)unipu.hr

Blažević

Sanja

(052) 377 - 032

sblazev(at)unipu.hr

Boljunčić

Valter

(052) 377 - 056

vbolj(at)unipu.hr

Bonassin      

Danica

Božac

Franko

(052) 377 - 078

fbozac(at)unipu.hr

Božina

Lovre

(052) 377 - 558

lbozina(at)efpu.hr

Božina Beroš

Marta

(052) 377 - 041

mbozina(at)efpu.hr

Brajković

Davorin

(052) 377 - 500

dbrajko(at)unipu.hr

Brajković

Massimo

(052) 377 - 078

mbrajkov(at)ffpu.hr

Brčić

Lana

(052) 540 - 755

studentski-servis(at)unipu.hr

Brkljača-Pucar

Marinela

(052) 377 - 085

mbrkljac(at)unipu.hr

Brženda

Ariana

(052) 377 - 500

abrzenda(at)unipu.hr

Bulić

Davor 

(052) 377 - 552

dbulic(at)unipu.hr

Buršić

Edgar

(052) 377 - 523

ebursic(at)unipu.hr

Buršić-Giudici

Barbara

(052) 377 - 591

bbursic(at)unipu.hr

Buršić-Matijašić

Klara

(052) 377 - 552

kbursic(at)unipu.hr

Bušelić

Marija

(052) 377 - 032

mbusel(at)efpu.hr

Butković      

Jadranka

Cergna

Sandro

(052) 377 - 527

scergna(at)unipu.hr

Cingula

Sofija

(052) 377 - 081

scingula(at)unipu.hr

Crnčić Brajković

Marija

(052) 377 - 544

crncicbrajkovic(at)yahoo.it

Černe

Ksenija

(052) 377 - 059

ksecerne(at)unipu.hr

Čuperjani

Laura

(052) 377 - 083

lauracuper(at)gmail.com

Ćatić

Iva

(052) 377 - 545

icatic(at)unipu.hr

Ćatić

Aleksandar

(052) 377 - 551

acatic(at)unipu.hr

Dabo

Mihovil

(052) 377 - 524

mdabo(at)unipu.hr

Damiani

Martina

(052) 377 - 592

mdamiani(at)unipu.hr

Debeljuh

Andrea

(052) 377 - 544

adebeljuh(at)unipu.hr

Deghenghi Olujić

Elis

(052) 377 - 527

elis.olujic(at)pu.t-com.hr

Delbianco

Valnea

(052) 377 - 501

vdelbianco(at)unipu.hr

Diković

Marina

(052) 377 - 543

mdikovic(at)unipu.hr

Djaković

Kristina

(052) 377 - 033

kristina.djakovic(at)efpu.hr

Djaković

Marieta

(052) 377 - 039

marieta.djakovic(at)pu.t-com.hr

Doblanović

Danijela

(052) 377 - 524

ddoblanovic(at)unipu.hr

Dobrić

Bruno

(052) 377 - 582

bdobric(at)unipu.hr

Duda

Igor

(052) 377 - 524

igor.duda@unipu.hr

Dujmović

Mauro

(052) 377 - 045

mdujmov(at)unipu.hr

Duraković

Lada

(052) 377 - 079

ldurakov(at)unipu.hr

Durmiši

Emina

(052) 804 - 781

edurmisi(at)unipu.hr

Đeri      

Branka

(052) 377 - 509

Fabian

Vesna

vesnaf(at)unipu.hr

Ferro-Ghiraldo

Barbara

(052) 377 - 523

bferro(at)unipu.hr

Filipi

Goran

(052) 377 - 590

gfilipi(at)unipu.hr

Fioretti

Fabrizio 

(052) 377 - 592

ffiore(at)unipu.hr

Floričić      

Vanda

(052) 377 - 509

Fonović Cvijanović

Teodora

(052) 377 - 504

tfonov(at)unipu.hr

Frančić

Damjana

(052) 377 - 577

dfrancic(at)unipu.hr

Galant

Adriana

(052) 377 - 042

agalant(at)unipu.hr

Gaberšćek

Šanel

(052) 377 - 068

sagaber(at)unipu.hr

Gerometta

Katarina

(052) 377 - 552

kgeromet(at)unipu.hr

Gnip

Vladimir

(052) 377 - 010

vgnip@unipu.hr

Golja

Tea

(052) 377 - 086

tea.golja(at)unipu.hr

Gonan Božac

Marli

(052) 377 - 050

mbozac(at)unipu.hr

Gortan Carlin

Ivana Paula

(052) 377 - 546

igcarlin(at)unipu.hr

Grakalić

Mirjana

(052) 377 - 079

mirjana.veljovic(at)gmail.com

Grbić

Igor

(052) 377 - 592

igrbic(at)unipu.hr

Grdović Gnip

Ana

(052) 377 - 049

agrdovic@unipu.hr

Grujić

Tea

(052) 377 - 573

tgrujic(at)unipu.hr

Gržinić

Jasmina

(052) 377 - 029

jasmina.grzinic(at)efpu.hr

Habrle

Tanja

(052) 377 - 527

thabrle(at)unipu.hr

Hasić

Tea

(052) 377 - 031

thasic(at)unipu.hr

Ilić

Valter

(052) 377 - 556

vilic(at)unipu.hr

Ivezić-Pasini

Anita

(052) 377 - 008

apasini(at)unipu.hr

Janko

Silvano

(052) 377 - 574

sjanko(at)unipu.hr

Jelača

Matija

(052) 377 - 513

mjelaca(at)unipu.hr

Jugovac

Edi

(052) 377 - 509 

Jurdana

Vjekoslava

(052) 377 - 541

vjurdana(at)unipu.hr

Juričić

Branka

(052) 377 - 561

bjuricic(at)unipu.hr

Jurković

Ivan

(052) 377 - 552 

ivanj(at)unipu.hr

Kadum-Bošnjak

Sandra

(052) 377 - 543

skadum(at)unipu.hr

Kardov-Tomas

Marijana

(052) 377 - 066

mkardov@unipu.hr

Kersan-Škabić

Ines

(052) 377 - 028

ikersan@unipu.hr

Kontošić

Alen

(052) 377 - 022

akontosi(at)unipu.hr

Koroman

Boris

(052) 377 - 513

boris.koroman(at)unipu.hr

Kostešić

Silvana

(052) 377 - 559

skostesic(at)unipu.hr

Kostić-Bobanović

Moira

(052) 377 - 034

moira.bobanovic(at)efpu.hr

Košmerl

Dražen

(052) 377 - 078

drazen.kosmerl(at)ri.t-com.hr

Kovačić

Ines

(052) 804 - 781

ikovacic(at)unipu.hr

Krajcar Percan

Elda

(052) 377 - 074

elda.krajcar.percan(at)pu.t-com.hr

Kraljević

Ivan

(052) 377 - 571

kivan(at)unipu.hr

Kristić      

Božana

(052) 377 - 509

Križman Pavlović

Danijela

(052) 377 - 023

dkrizman@unipu.hr

Krtalić

Sandra

(052) 377 - 049

skrtalic(at)efpu.hr

Krznarić

Ester

(052) 377 - 014

ebencic(at)efpu.hr

Kurelić

Robert

(052) 377 - 552

rkurelic(at)unipu.hr

Lacmanović

Sabina

(052) 377 - 031

sgrgor(at)efpu.hr

Lalli Paćelat

Ivana

(052) 377 - 526

ilalli(at)unipu.hr

Lazar

Bojan

Lazarić

Lorena

llazaric(at)unipu.hr

Levak

Maurizio

(052) 377 - 552

mlevak(at)unipu.hr

Lišnić

Ivana

(052) 377 - 541

ilisnic(at)unipu.hr

Lordan Mijatović

Grozda

(052) 377 - 066

glordan@unipu.hr

Ljubešić

Marko

(052) 377 - 513

marko.ljubesic(at)pu.htnet.hr

Macan      

Igor

Mandić

David

(052) 377 - 504

dmandic(at)unipu.hr

Marković

Marijana

(052) 377 - 064

mmarkov(at)unipu.hr

Martinović

Blaženka

(052) 377 - 513

bmartino(at)unipu.hr

Matan

Ante

(052) 377 - 553

amatan(at)unipu.hr

Matijašić

Robert

(052) 377 - 552

rmatija(at)unipu.hr

Matković

Roberta

(052) 377 - 592

rmatkovic(at)unipu.hr

Matošević

Andrea

(052) 377 - 526

amatosevic(at)unipu.hr

Maurović

Ljiljana

(052) 377 - 031

ljmaurov(at)efpu.hr

Medančić

Tomislav

(052) 540 - 432

tmedancic(at)unipu.hr

Mejak

Sanja

(052) 377 - 571

sanjam(at)unipu.hr

Mijatović

Vesna

(052) 377 - 025

vmijatov(at)unipu.hr

Mikulaco

Daniel

(052) 377 - 513

mikulaco(at)unipu.hr

Mikulaco

Irena

(052) 377 - 504

imikulaco(at)unipu.hr

Milanović

Zvonimir

(052) 377 - 553

zvonimir.milanovic(at)pu.t-com.hr

Milošević

Mirjana

mmirjana(at)unipu.hr

Milovan

Iva

(052) 377 - 524

imilovan@unipu.hr

Milovan

Valter

(052) 377 - 522

vmilovan(at)unipu.hr

Miškić

Ferzada

Močinić

Snježana

(052) 377 - 544

smocinic(at)unipu.hr

Modrušan

Denis

(052) 377 - 078

modrusan(at)ffpu.hr

Mogorović Crljenko

Marija

(052) 377 - 524

mmogorov(at)unipu.hr

Moretti

Violeta

(052) 377 - 592

vmoretti(at)unipu.hr

Moscarda-Mirković

Eliana

(052) 377 - 527

emoscarda(at)unipu.hr

Mošnja-Škare

Lorena

(052) 377 - 042

lmosnja@unipu.hr

Nedveš

Marija

(052) 377 - 033

mnedves(at)efpu.hr

Nefat

Ariana

(052) 377 - 052

ariana.nefat(at)efpu.hr

Nežić

Majda

(052) 377 - 516

majda.nezic(at)unipu.hr

Okmaca

Branko

(052) 377 - 076

branko.okmaca(at)pu.t-com.hr

Okmažić

Marija

(052) 377 - 019

mokmazic(at)unipu.hr

Osip

Zdenko

(052) 377 - 077

zdenko.osip(at)gmail.com

Paić

Aleksandra

apaic(at)unipu.hr

Paljar-Dulibić

Dubravka

(052) 377 - 513

dpaljar(at)unipu.hr

Paulišić

Morena

(052) 377 - 050

mpauli@unipu.hr

Pavletić

Helena

hpavletic(at)unipu.hr

Pavlin

Davor

(052) 540 - 432

dpavlin(at)unipu.hr

Pericin Vukadinović

Luisa

(052) 377 - 064

lpericin@unipu.hr

Perić      

Simana

Peruško

Ticijan

(052) 377 - 051

tperusko(at)efpu.hr

Peternel

Ivona

(052) 377 - 088

ivona.peternel(at)unipu.hr

Piršl

Elvi

(052) 377 - 523

epirsl(at)unipu.hr

Plavšić

Marlena

(052) 377 - 520

marlena.plavsic@unipu.hr

Pliško

Lina

(052) 377 - 504

lplisko(at)unipu.hr

Pola

Slobodan

(052) 540 - 355

studentski-servis(at)unipu.hr

Poropat

Helena

(052) 377 - 087

hporopat(at)unipu.hr

Poropat

Nada

(052) 377 - 526

nadaporopat(at)gmail.com

Prenc

Sandra

(052) 377 - 583

saprenc(at)unipu.hr

Pržiklas Družeta

Romina

(052) 377 - 055

rprzik(at)efpu.hr

Pustijanac

Emina

(052) 804 - 781

edurmisi(at)unipu.hr

Puzjak

Željko

(052) 377 - 585

zpuzjak(at)unipu.hr

Rabak

Doriana

(052) 377 - 592

drabak(at)unipu.hr

Rabar

Danijela

(052) 377 - 046

danijela.rabar(at)efpu.hr

Radetić

Karin

(052) 377 - 571

karinr(at)unipu.hr

Radetić-Paić

Mirjana

(052) 377 - 546

miradet(at)unipu.hr

Radolović

Oliver

(052) 377 - 047

oradol(at)efpu.hr

Rađenović

Sandra

(052) 377 - 078

sradenov(at)unipu.hr

Rigo

Irene

(052) 377 - 542

irigo(at)unipu.hr

Riman

Kristina

kriman(at)unipu.hr

Rojnić

Lena

(052) 377 - 570

lrojnic(at)unipu.hr

Rosanda

Noris

(052) 377 - 515

nrosanda@unipu.hr

Rotar

Aleksandra

(052) 377 - 546

arotar(at)unipu.hr

Rotta

Sara

(052) 377 - 087

sarotta(at)unipu.hr

Rumak

Nirvana

(052) 377 - 017

nrumak(at)unipu.hr

Ružić

Erik

Ružić-Baf

Maja

(052) 377 - 545

mruzic(at)unipu.hr

Scotti-Jurić

Rita

(052) 377 - 520

rscotti@unipu.hr

Shehu

Bashkim

(052) 377 - 083

bshehu@unipu.hr

Sinković

Dean

(052) 377 - 086

dsinkov(at)efpu.hr

Slani

Neva

nslani(at)unipu.hr

Slivar

Iva

(052) 377 - 018

islivar(at)unipu.hr

Sošić

Aleksandar

(052) 377 - 060

sosic(at)unipu.hr

Stepanić

Gorana

(052) 377 - 592

gstepanic(at)unipu.hr

Stjepanović

Saša

(052) 377 - 010

sstjepan(at)efpu.hr

Šetić

Nevio

(052) 377 - 524

nsetic(at)unipu.hr

Šetić Stjepanović

Jasna

(052) 377 - 554

jsetic(at)unipu.hr

Škare

Marinko

(052) 377 - 057

mskare(at)unipu.hr

Šorc

Loris

(052) 377 - 580

lsorc(at)unipu.hr

Špelić

Aldo

(052) 377 - 546

aspelic(at)unipu.hr

Štifanić

Mauro

(052) 377 - 545

mauro.stifanic(at)unipu.hr

Štimac

Mirjana

(052) 540 - 355

mstimac(at)unipu.hr

Šugar

Violeta

(052) 377 - 018

vsugar(at)unipu.hr

Šuran

Fulvio

(052) 377 - 523

fsuran@unipu.hr

Tamaro

Sandra

(052) 377 - 522

stamaro(at)unipu.hr

Tatković

Nevenka

(052) 377 - 545

tatkovi(at)unipu.hr

Terman

Greta

(052) 377 - 561

gterman(at)unipu.hr

Tijanić

Lela

(052) 377 - 028

letijan(at)efpu.hr

Tkalčec

Zlatko

(052) 377 - 545

ztkalcec(at)unipu.hr

Toić

Vanessa

(052) 377 - 518

vtoic(at)unipu.hr

Tomić

Daniel

(052) 377 - 055

dtomic(at)efpu.hr

Torbarina Pola

Josipa

(052) 540 - 755

jtorbar(at)unipu.hr

Trošt

Tina

(052) 540 - 755

trost(at)unipu.hr

Tuksar Radumilo

Sunčana

(052) 377 - 039

stuksar(at)unipu.hr

Turk

Marko

(052) 377 - 060

mturk(at)efpu.hr

Učkar

Dean

(052) 377 - 051

dean.uckar@unipu.hr

Udović

Ana

(052) 377 - 000

audovic(at)efpu.hr

Uležić

Helena

(052) 377 - 024

hulezic(at)unipu.hr

Unković

Barbara

(052) 377 - 557

barbara.unkovic@unipu.hr

Uravić

Lenko

(052) 377 - 038

luravic(at)efpu.hr

Urošević

Nataša

(052) 377 - 039

nurosev(at)unipu.hr

Velimirović

Branko

(052) 377 - 060

bvelimir@unipu.hr

Veselica

Moris

Vidulin

Sabina

(052) 377 - 076

svidulin(at)unipu.hr

Vitasović

Aljoša

(052) 377 - 045

aljosa.vitasovic(at)unipu.hr

Vitasović

Ljubica

(052) 377 - 583

vljubica(at)unipu.hr

Vitković

Vanessa

(052) 377 - 504

vvitkov(at)unipu.hr

Vlaketić

Gea

(052) 377 - 544

gea.vlaketic(at)yahoo.it

Vojnović

Nikola

(052) 377 - 040

nvojnov(at)unipu.hr

Vukić

Tijana

(052) 377 - 040

tvukic(at)unipu.hr

Zenzerović

Robert

(052) 377 - 012

robert.zenzerovic(at)unipu.hr

Zenzerović

Boris

(052) 377 - 575

zboris(at)unipu.hr

Zenzerović

Slobodanka

Zgrablić

Marina

(052) 377 - 552

mzgrablic(at)unipu.hr

Zuliani

Đeni

(052) 377 - 544

dzuliani(at)unipu.hr

Žerić

Ornela

(052) 377 - 571

ornelaz(at)unipu.hr

Žižović

Breza

(052) 377 - 543

bzizovic(at)unipu.hr

Žufić

Janko

(052) 377 - 548

jzufic(at)unipu.hr