Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Dr. sc. Boris Koroman, viši asistent

E-pošta: bkoroman(at)unipu.hr

Konzultacije u ljetnom semestru: ponedjeljkom 14:00 do 15:00, petkom 11.00 do 12.00

Rođen je 1976. u Puli. Nakon završene Opće gimnazije i Srednje glazbene škole u Puli, 1994. upisao je studij kroatistike i etnologije na Odsjeku za kroatistiku i Odsjeku za etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2001. s temom "Medijska kultura u kvorumaškoj prozi". Godine 2002. upisao je Magistarski poslijediplomski studij književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 2009. je doktorand na Poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 2014. godine s temom "Politička i društvena tranzicija kao tema suvremene hrvatske proze".

Od prosinca 2008. zaposlen je kao asistent na studiju Kroatistike Filozofskog fakulteta u Puli. Asistira na kolegijima Moderna i suvremena hrvatska drama (DP*), Suvremeni hrvatski roman (DP) i Suvremena hrvatska poezija (DP) dr.sc. Robertu Bacalji na kolegijima Hrvatska moderna književnost (DP) i Roman Šenoina doba te dr.sc. Valnei Delbianco na kolegiju Popularna književnost i kultura.  Uz dr. sc. Ladu Duraković, dr. sc. Igora Dudu i dr. sc. Andreu Matoševića jedan je od osnivača Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli te dio znanstvene djelatnosti, uz Odsjek, obavlja i u Centru. 

Od 1998. do 2002. urednik je časopisa za književnost Libra Libera, zajedno sa Svenom Cvekom i Katarinom Peović. Književne kritike objavljivao je, uz Libru, i u Zarezu, Vijencu i na Trećem programu Hrvatskog radija. Od 1992. bio je aktivan je u različitim udrugama koje se bave kulturom, posebice kulturom mladih i alternativnom kulturom. Od 2003. do 2008. bio je zaposlen kao kustos u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu. Autor je novog stalnog postava Memorijalne zbirke Mije Mirkovića Mate Balote koji je otvoren u ožujku 2005 i radio je na projektu novoga stalnog postava Etnografskog muzeja Istre.

Tečno se služi engleskim i talijanskim jezikom te njemačkim na razini drugog stupnja.

Objavio je više radova iz područja književnosti, folkloristike, etnografije, novih medija i muzeologije te je izlagao na više znanstvenih skupova. Posljednjih godina usmjerava se prema temama odnosa književnosti, umjetnosti i kulture i političko-ideoloških paradigmi s ključnim podtemama: suvremena  književnost, mediji, socijalizam, postsocijalizam i tranzicija, popularna kulturu, klasa i identitet.

RADOVI

Znanstveni radovi i poglavlja u knjizi

 • Koroman, Boris. (2013) "Nostalgija modernosti: Predodžba socijalističke prošlosti u suvremenim hrvatskim romanima o tranziciji", u: Duraković, Lada i Matošević, Andrea, ur. Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike, Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri, Pula i Zagreb, 2013., str. 251-277.
 • Koroman, Boris. (2013) "Predodžba prostora u suvremenoj hrvatskoj prozi: prostori tranzicije kao mjesta postsocijalističke artikulacije", u: Kolanović, Maša, ur. Komparativni postsocijalizam:slavenska iskustva, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 125-146.
 • Koroman, Boris. "Identiteti Fažane", Studia Iustinopolitana, 1 (2009) , I.; 287-296
 • Koroman, Boris. "Memorijalna zbirka Mije Mirkovića Mate Balote u Raklju - aspekti muzealizacije književnosti i teksta", Muzeologija 43/44 Tema: Muzej(i) i književnost(i) / Zgaga, Višnja (ur.)., Zagreb : MDC, 2007. 325-340.

Prethodna priopćenja i stručni radovi

 • Koroman, Boris. "Hiperte(k)st čitatelja", Književna smotra, 114 (1999) , 4; 93-96.
 • Koroman, Boris. "Predaje o maliku na Sjevernom Jadranu", Radovi Hrvatskog društva folklorista, Zagreb, Hrvatsko društvo folklorista, (1998) 131-149.

Izlaganja na skupovima

 • "Rubovi modernosti: kulturološka istraživanja artikulacija pojma 'građanskog' u socijalizmu i tranziciji", XII. međunarodni filozofski simpozij "Ideja socijalizma", Sarajevo (BiH), 30.10.-1.11.2014.
 • "Konstrukcije pripovjedačkih identiteta u suvremenoj hrvatskoj prozi s temom tranzicije", Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva, Zagreb, 2013.
 • "Bez utopije", Međunarodni pogranični susreti "Forum Tomizza", Umag, Koper, Trst, 2013.
 • "Popularna (i) elitna kultura u književnosti kvorumaške generacije",  Asistentski dan. Znanstveni skup asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2010.
 • "Hrvatska književnost tranzicije – tematski aspekt, razina izvedbe i kompozicije, imaginarij i figure tranzicije", Asistentski dan (Znanstveni skup asistenata Odjela za humanističke znanosti i Odjela za studij na talijanskom jeziku), Pula, 2009.
 • "Researching and Representing the Changing Fishermen's Heritage and Identities in Fažana", 15. Forum mediteranske nematerijalne baštine, Rovinj 2009.
 • "Identiteti Fažane", Mare nostrum, Koper, 2008.
 • "Memorijalna zbirka Mije Mirkovića – aspekti muzealizacije književnosti i teksta", Međunarodni skup Muzej(i) i književnost(i), Zagreb, 2006.
 • "Predaje o maliku na Sjevernom Jadranu", 8. skup Hrvatskog društva folklorista, Ludbreg, 1998.

Projekti

 • Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma / Making of the Socialist Man. Croatian Society and the Ideology of Yugoslav Socialism, Uspostavni projekt Hrvatske zaklade za znanost, 2014. - 2017. - suradnik
 • Kulture rada od socijalizma do EU: Slovenija i Hrvatska u komparativnoj perspektivi / Cultures of Labor from Socialism to the EU: Slovenia and Croatia in a Comparative Perspective, Bilateralna suradnja Hrvatska-Slovenija / Bilateral cooperation Croatia-Slovenia (MZOS), 2014-2015.
 • Politika nacionalnog identiteta i demokratizacija u Austriji i Hrvatskoj / The Politics of National Identity and Democratization in Austria and Croatia, Bilateralna suradnja Hrvatska-Austrija / Bilateral cooperation Croatia-Austria (MZOS)

Pozvana i javna predavanja 

 • "Kako je propao socrealizam – Hrvatska književnost 1945–1955." - program of the exhibition Reflections of Time 1945–1955, Centar za povijesna i kulturološka istraživanja socijalizma and Arheološki muzej Istre, Pula, 2013.
 • "Pripovjedači hrvatske tranzicije" - Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013.

 Izbor kritika, stručnih članaka i eseja 

 • Sanja Burlović, Sven Cvek, Boris Koroman i Sunčica Remenar ur. (2014) Naša priča. 15 godina Attacka, Autonomni kulturni centar, Zagreb. - monografija, stručna / popularno zn. / dokument.
 • Duraković, Lada (2013). Glazba narodu! Pulski glazbeni život na plakatima od 1948. do 1966. Katalog izložbe, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula - stručni suradnik i savjetnik, suautor uvodnika.
 • "Andrea Matošević, Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću", Narodna umjetnost 49/2, 2012, str. 209–210.
 • "Politika đira", u: Pulski đir: mjesta memorije grada, Pula, 2012.
 • "Opis zemlje u doba elektronske pismenosti", Libra libera, Zagreb, br. 8, 2001., str. 317–325.
 • "Između subverzije i stereotipa. O trilogiji Millennium švedskoga pisca Stiega Larssona", Vijenac, Broj 451, 16. lipnja 2011.
 • "Francuski ključ – prvih pet godina Attacka!" - www.kulturpunkt.hr/i/kulturoskop/479/ [pristup svibanj 2013.]
 • "Plovila, načini ribarenja i ribarski pribor u Fažani u vremenu oko Drugog svjetskog rata", Fažanski libar, Fažana, br. 2, 2007., str. 87–102.
 • "Tradicijska odjeća Barbanštine", Prstenac – monografija, Barban, 2006.
 • "Opis zemlje u doba elektronske pismenosti", Libra libera, Zagreb, br. 8, 2001., str. 317–325.