Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Doc. dr. sc. Marlena Plavšić

E-adresa

marlena.plavsic(at)unipu.hr

Vrijeme konzultacija

Utorkom i srijedom od 13 do 14 sati, soba 28/3

Telefon u tim terminima: 052/377-520

Biografija

U Puli je završila srednju školu kulturološkog usmjerenja. Diplomirala je i doktorirala psihologiju na Filozofskom, a magistrirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tema disertacije i znanstvenog interesa veže se uz psihologiju starenja.

Većinu radnog staža stekla je u civilnom sektoru, u udruzi Suncokret, kao voditeljica projekata i aktivnosti namijenjenih osobama različite dobi i drugim organizacijama civilnog društva. Radila je i kao školska psihologinja u osnovnoj školi i kao psihologinja u specijalističkoj ordinaciji medicine rada.

Surađivala je u domaćim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima s Institutom za antropologiju (Zagreb), Istarskom županijom, Društvom psihologa Istre, Domom za starije Alfredo Štiglić (Pula) i međunarodnom mrežom Tipping the Balance.

Članica je Društva psihologa Istre, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore. Kontinuirano je uključena u različite civilno-javne inicijative i projekte u zajednici.

Zaposlena je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta i sudjeluje u izvođenju nastave nekoliko kolegija iz psihologije u edukacijskom paketu/ učiteljsko-nastavničkom modulu i Programu stjecanja pedagoških kompetencija.  

Bibliografija (izbor)

 

Plavšić, M. i Diković, M. (2016). Do teachers, students and parents agree about the top five good teacher's characteristics? U: N. Popov, C. Wolhuter, J. Kalin, G. Hilton, J. Ogunleye i E. Niemczyk (ur.): ducation Provision to Every One: Comparing Perspectives from Around the World. BCES Conference Books. Bulgarian Comparative Education Society, Sofia. Vol 14 (1), str. 120 - 126.

Plavšić M. i Ambrosi-Randić, N. (2016). Students' wisdom in real life situations. U: O. Chigisheva i N. Popov (ur.): Education Provision to Every One: Comparing Perspectives from Around the World. BCES Conference Books. Bulgarian Comparative Education Society, Sofia. Vol 14 (2), str. 23 - 29.

Plavšić, M. i Diković, M. (2016): Students' Attitudes toward formal education, non-formal and informal learning. Croatian journal of education. Vol. 18 (1), str. 71 - 103.

Diković, M. i Plavšić, M. (2015). Formal education, non-formal and informal learning: Knowledge and experience. Napredak. Vol. 156 (1 - 2), str. 9 -  23.

Ambrosi-Randić, N. i Plavšić, M. (2015). The role of education in development od wisdom. U: O. Chigisheva i N. Popov (ur.): Quality, Social Justice and Accountabiliy in Education Worldwide. BCES Conference Books. Bulgarian Comparative Education Society, Sofia. Vol 13 (2), str. 11 - 17.

Plavšić, M. i Diković, M. (2015). Students' plans for lifelong learning and teaching. U: N. Popov, C. Wolhuter, K. Skubic Ermenec, G. Hilton, J. Ogunleye and E. Niemczyk (ur.): Quality, Social Justice and Accountbility in Education Worldwide. BCES Conference Books. Bulgarian Comparative Education Society, Sofia. Vol 13 (1), str. 339 - 344.

Plavšić, M. (2012). Potpora osobama starije životne dobi, sprječavanje nasilja nad starijim osobama i unaprjeđivanje kvalitete života i mentalnog zdravlja. U: V. Božičević, S. Brlas i M. Gulin (ur.): Priručnik za zaštitu mentalnog zdravlja. Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije, str. 322 – 335. 

Plavšić, M. (2012). Mediji i suradnja s medijima u funkciji zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja u zajednici. U: V. Božičević, S. Brlas i M. Gulin (ur.): Priručnik za zaštitu mentalnog zdravlja. Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije, str. 425 – 434.

Hadžiselimović, Dž., Pregrad, J., Plavšić, M. i Rusijan Ljuština, V. (ur.) (2009). Psihologija - mediji – etika: iskustva i promišljanja za bolju suradnju. Društvo psihologa Istre - Naklada Slap.

Ambrosi-Randić, N. i Plavšić, M. (2008). Uspješno starenje. Društvo psihologa Istre – Sveučilište J. Dobrile – Istarska županija, Pula.

Plavšić, M. i Ambrosi-Randić, N. (2005). U sjeni ladonje: Slika starenja u Istri. Društvo psihologa Istre, Pula.

Plavšić, M. (2001). Djeca u ratu. U: N. Ambrosi-Randić (ur.): Razgovori o nasilju nad djecom. Društvo Naša djeca i Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Pula.