Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Program stjecanja pedagoških kompetencija

Osoblje

Voditeljica

Doc. dr. sc. Marina Diković

052/377-543 (u vrijeme konzultacija)

mdikovic@unipu.hr

Kabinet 24/2, Ronjgova 1/I

Konzultacije:

utorkom od 16.30 do 17.30 sati

srijedom od 11.30 do 12.30 sati

ili prema dogovoru e-poštom

 

Ured za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje

Šanel Gaberšček Despić, dipl.oec.

Informacije o programu

Program stjecanja pedagoških kompetencija program je cjeloživotnoga stručnog usavršavanja koji omogućuje odraslima s prethodno stečenom diplomom preddiplomskog i diplomskog studija ili visokoškolskim (četverogodišnjim) i višim (dvogodišnjim) obrazovanjem, stjecanje kompetencija potrebnih za rad u nastavničkoj struci. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 105, NN br. 87/08) propisuje da poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj i nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova (ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System; europski sustav prijenosa i skupljanja kredita; 1 ECTS bod/kredit = 25 do 30 sati rada studenta/studentice) i ima potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje (skraćeno: pedagoške kompetencije) kojim se stječe 60 ECTS kredita. Ovim se Programom osigurava stjecanje potrebnih 60 ECTS-a iz područja pedagoških kompetencija. Ishode učenja možete vidjeti ovdje.

Uvjeti upisa

Pravo upisa na ovaj program imaju one osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, kao i četverogodišnji sveučilišni studij prije uvođenja Bolonjske reforme.

Osobe koje su tijekom preddiplomskog i/ili diplomskog studija stekle samo dio od ukupnih 60 ECTS-a u okviru edukacijskog paketa, moći će upisati ovaj program i uz priznavanje već položenih ispita i stečenih bodova, odraditi onaj dio programa koji im nedostaje.

Program se odvija za minimalno 20 polaznika. Maksimalan broj polaznika je 40, a prednosti pri upisu imaju osobe koje su već zaposlene u školi.

Struktura programa

Program se izvodi tijekom jedne akademske godine i sastoji se od  8 obaveznih (30 ECTS-a), 6 izbornih predmeta (18 ECTS-a) te Metodike i Prakse (12 ECTS-a). Nastava se izvodi pretežito petkom poslijepodne i subotom ujutro. Nastava obuhvaća dio ECTS bodova, a dio polaznici zarađuju većim angažmanom u samostalnom zadacima. Kod predmetnih nastavnica i nastavnika polaznici mogu koristiti mogućnost konzultacija.

Izvedbeni planovi nastave 2016./2017.

Obavezni kolegiji

Opća psihologija (Ambrosi-Randić/Juretić/Plavšić)

Razvojna psihologija (Ambrosi-Randić/Plavšić)

Psihologija učenja i nastave (Ambrosi-Randić/Plavšić)

Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (Ambrosi-Randić/Juretić)

Pedagogija (Tatković)

Didaktika (Diković)

Opća metodika (Ljubešić)

Školska praksa (Diković i mentori/mentorice)

Izborni

Psihologija komuniciranja (Ambrosi-Randić/Plavšić)

Pedagogija djece s teškoćama u razvoju (Radetić-Paić)

Pedagogija održivog razvoja (Tatković)

Osnove ICT-a u obrazovanju (Ružić-Baf)

Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (Diković)

Sociologija (Šuran/Buršić)

Sociologija odgoja (Šuran/Buršić)

Uvod u filozofiju (Šuran)

Filozofija odgoja i obrazovanja (Šuran)

Kultura govorenja i pisanja (Martinović/Vitković Marčeta)

Kulturna antropologija (Matošević)

Završetak programa

Nakon ispunjavanja svih programom utvrđenih obaveza polaznik dobiva potvrdu o završetku programa.

Česta pitanja i odgovori

Napomena: PSPK = Program stjecanja pedagoških kompetencija

Mogu li upisati PSPK ako imam završenu školu izvan Republike Hrvatske?

Možete, ali uz prethodnu nostrifikaciju.

Postoji li prijemni ispit za PSPK?

Prijemnog ispita nema, a upisi se obavljaju samo na temelju potrebnih dokumenata navedenih u natječaju.

Je li potrebno imati položenu državnu maturu za upis PSPK-a?

Potrebno je imati važeću svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi, bez obzira uključuje li to državnu maturu ili ne.

Završila sam studij na kojem sam djelomično odslušala i polagala predmete iz edukacijskog paketa. Moram li sada ponovno slušati i polagati sve te predmete na PSPK?

Ne morate ukoliko predmetni nastavnik/predmetna nastavnica procijeni da se program položenog kolegija većim dijelom podudara s kolegijem koji se sluša na PSPK-u.

Ako sam završio studij u inozemstvu i imam položene neke od predmeta koji su u PSPK -u, hoće li mi se to priznati (budući da je to položeno na stranom jeziku)?

Hoće ukoliko predmetni nastavnik/predmetna nastavnica procijeni da se program položenog kolegija većim dijelom podudara s kolegijem koji se sluša na PSPK-u.

Koliko traje PSPK? Koje je najkraće vrijeme u kojem se može završiti?

Program (nastava i praksa) traje jednu akademsku godinu, a najkraće vrijeme u kojem se može završiti je oko 10 mjeseci.

Mogu li ostvariti studentska prava (npr. popust na prijevoz) ako sam upisan/a na PSPK?

Ne možete.

Mora li se PSPK platiti odjednom, ili je moguće platiti u ratama?

Ako troškove snosi sam polaznik/ica, moguće je plaćanje u dvije rate, s time da prva rata treba biti uplaćena prije upisa, a zadnja najkasnije do kraja veljače tekuće akademske godine. U slučaju da troškove snosi institucija u kojem je osoba zaposlena, tada se cijeli iznos uplaćuje prije upisa.

Jesu li dolasci na predavanja obavezni?

To ovisi o dogovoru s predmetnim nastavnikom/nastavnicom i o tome što piše u izvedbenom planu nastave kolegija (silabu). Za one predmete u kojima se dolascima stječe dio bodova (ECTS-a), moguće je u dogovoru s nastavnikom/icom (u slučaju izostajanja) zaraditi predviđene bodove alternativnim zadacima.

Ima li još kakvih obaveza osim slušanja predavanja?

U većini predmeta nastava obuhvaća dio predviđenih bodova (ECTS-a), a dio polaznici/ice zarađuju većim angažmanom u samostalnim zadacima izvan nastave (1 ECTS = 28 sati rada). Osim toga, polaznici/ice imaju obavezu obavljanja stručne prakse i oglednog predavanja.

Piše li se neki završni rad na kraju PSPK -a?

Ne piše se završni rad.

Ako već radim u školi, mogu li u njoj odraditi metodičku praksu i održati ogledni sat?

Polaznici/ice koji već rade ili su radili u školi duže od 3 mjeseca ne odrađuju praksu, već im se vrijeme provedeno u školi priznaje (uz predočenje potvrde). Održavanje oglednog sata je u nadležnosti mentora/ice kojega/koju za svakog polaznika i polaznicu određuje voditeljica Programa.

Ako iz nekog razloga odustanem od PSPK-a, hoću li dobiti povrat uplaćenih novaca?

Povrat uplaćenih sredstava moguć je isključivo u roku od 30 dana od početka Programa. Nakon toga se uplaćena sredstva više ne vraćaju.

Znači li da sam profesor/ica kad završim PSPK?

Programom se ne dobiva stručni naziv, već samo uvjerenje o završenom Programu stjecanja pedagoških kompetencija. Svaki polaznik/ica svoj naziv dobiva prethodno stečenim školovanjem, a završen Program je licencija za rad u školi.

Hoću li, kad završim PSPK, imati jednaku vjerojatnost da dobijem posao nastavnika matematike u školi, iako sam završio studij brodogradnje, kao i netko tko je završio studij za profesora matematike?

Ovisno o tome što piše u natječaju za posao, i u zakonskoj regulativi za radno mjesto u osnovnoj ili srednjoj školi. 

Ako završim PSPK, znači li to da ne moram polagati stručni ispit za rad u školi?

Obaveza polaganja stručnog ispita i dalje postoji, a PSPK je preduvjet za polaganje stručnog ispita.

Na nekim sveučilištima u RH postoji online "pohađanje" Programa? Je li to i ovdje moguće?

Program stjecanja pedagoških kompetencija u Puli ima svoje vrijednosti. Pogledajte oglasnu ploču Programa i uočite po čemu se ovaj Program razlikuje od ostalih sličnih programa na drugim hrvatskim sveučilištima. 

Hoćemo li dobiti skripte za predmete koje slušamo?

Ovisi o nastavniku/ici. Za većinu kolegija postoje skripte.

Gdje se izvodi nastava PSPK?

Nastava se izvodi u Puli, u prostorijama Sveučilišta Jurja Dobrile, Ronjgova 1.

Izvodi li se PSPK samo na hrvatskom ili se može slušati i polagati i na talijanskom jeziku?

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku. Prema mogućnostima nastavnika/nastavnica na Programu, vježbe, seminari i ispiti mogu se polagati i na talijanskom jeziku.

Mogu li i sa stranim državljanstvom upisati PSPK?

Mogu, uz prethodnu nostrifikaciju diplome. Program je usklađen s hrvatskom zakonskom regulativom i vrijedi u Republici Hrvatskoj.

Slušaju li iste kolegije i redovni studenti u okviru svojeg odgoja i obrazovanja za pedagoške kompetencije? Ima li razlike?

Redovni studenti/ice na Sveučilištu Jurja Dobrile, koji su u okviru svojeg obrazovanja izabrali Učiteljsko-nastavnički modul, slušaju iste predmete uz neke manje razlike u smislu izbornosti.