Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Razvojna strategija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2010. - 2015.

Pred vama su osnovni elementi  izrade Razvojne strategije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Zahvaljujemo na vašem zanimanju i suradnji!

Razvojna strategija Sveučilišta predstavljat će temeljni strateški dokument. Polazište istraživanja je analiza okruženja i definiranje snaga i slabosti te prilika i prijetnji. Postojeća vizija i misija Sveučilišta preispitat će se u svjetlu dobivene SWOT analize i prema potrebi, pristupit će se redefiniranju izjava o viziji i misiji. Na temelju provedene analize odredit će se razvojna usmjerenja Sveučilišta, odnosno strateške namjere i strateški ciljevi. Implementacija razvojne strategije Sveučilišta podrazumijeva preispitivanje adekvatnosti postojeće organizacijske strukture i izradu organigrama. Planovi po funkcijskim područjima podržat će ostvarenje ove strategije. Posebno usmjerenje daje se na ljude (zapošljavanje, zadržavanje, razvoj, osnaživanje, kompetencije i dr.) i njihovu ulogu u  realizaciji strategije.

Voditeljica projekta: 

izv. prof.dr.sc. Marli Gonan Božac, prorektorica za znanost i istraživanje

Tajnica projekta:

mr.sc. Morena Paulišić

Koordinacijsko tijelo:

Rektor - prof. dr. sc. Robert Matijašić 
Prorektorica za nastavu i studente  -  izv. prof. Đeni Dekleva Radaković, skladateljica 
Prorektor za znanost i istraživanje – izv. prof. dr. sc. Marli Gonan Božac
Prorektor za poslovne odnose i financije - prof. dr. sc. Lovre Božina
Prorektor za međunarodnu suradnju- izv. prof. dr. sc. Elvi Piršl

Projektni tim:

Pročelnik Odjela za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Pročelnik Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja
Pročelnik Odjela za studij na talijanskom jeziku
Pročelnik Odjela za humanističke znanosti
Pročelnik Odjela za glazbu
Voditelj Sveučilišne knjižnice
Ravnatelj studentskog centra
Voditelj samostalnog studija Kultura i turizam
Voditelj samostalnog preddiplomskog studija Znanost o moru
Predstavnik studenata

Proces izrade strategije 

S analizom stanja započinje se konzultirajući dokumentacijsku osnovu i publikacije Sveučilišta, dokumentacijsku osnovu Istarske županije, pozitivne zakonske propise Republike Hrvatske i Europske Unije, provedbu Bolonjskog procesa i dr. 

Na temelju provedenog istraživanja pristupa se izradi SWOT analize Sveučilišta. U izradu SWOT analize uključuje se sljedeće interesno - utjecajne skupine: nastavno osoblje, administrativno-tehničko osoblje, studente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agenciju za znanost i visoko obrazovanje, Istarsku županiju, Grad Pulu, Hrvatsku gospodarsku komoru, Obrtničku komoru, značajne gospodarske subjekte, srednje škole istarske županije i lokalno stanovništvo. Naravno da je pristup i način rada s navedenim skupinama međusobno različit.

Prva rasprava održava se po obradi rezultata SWOT analize na kojoj se prezentiraju osnovni elementi analize stanje i rezultati SWOT analize.

Na temelju provedene analize stanje (i dobivene SWOT analize) održava se radionica o viziji i misiji Sveučilišta. Misiju i viziju Sveučilišta koja je definirana u Elaboratu o osnivanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli preispituje se u svjetlu dobivene SWOT analize i, prema potrebi, pristupa se njihovu redefiniranju.

Pristup je kombinacija preskriptivnog i izvirućeg pristupa što znači da će se, nakon strateške analize, razvoj i implementacija strategije djelomično preklapati. Nadalje, budući da je riječ o integriranom Sveučilištu i uzevši u obzir njegove specifičnosti primijenit će se kombinacija «top-down» i «bottom-up» pristupa.

Oblikuju se strateške namjere i ciljevi Sveučilišta te financijski ciljevi. Definiraju se razvojna usmjerenja Sveučilišta: npr. studijski programi, centri, nova područja znanosti, polja znanosti, i dr. Definirana razvojna usmjerenja preispituju se s obzirom na ograničavajuće čimbenike i konzultiraju se dostupni eksperti iz pojedinih područja.

Implementacija strategije podrazumijeva prijedlog organigrama Sveučilišta i razradu temeljnih dokumenata. Posebno je potrebno usredotočiti se na ljude (zapošljavanje, zadržavanje, razvoj, osnaživanje, kompetencije i dr.) i njihov doprinos u razvoju/realizaciji strategije.

Pristupa se izradi pratećih planova.

Nadzor i kontrola usmjeravaju se na ključne indikatore izvođenja i faktore uspjeha.

Razvojna strategija prihvaća se na Senatu Sveučilišta. Time bi se usvojila izjava o viziji i izjava o misiji Sveučilišta. 

Instrumenti istraživanja:

  • upitnici za izradu SWOT analize
    Korištene su dvije vrste upitnika  i to: upitnik otvorenog tipa za ravnatelje srednjih škola i značajnih gospodarskih subjekata Istarske županije te upitnici zatvorenog tipa posebno osmišljeni za svaku grupu ispitanika, odnosno za studente; diplomirane studente – alumni; nastavnike, tajnike i voditelje sastavnica; te za voditelje službi, knjižničare, administrativno i tehničko osoblje.

Osnovne interesno – utjecajne skupine:

Pristupite popunjavanju upitnika:

Kalendar događanja:

Kontakti

Izv.prof.dr.sc. Marli Gonan Božac
e-mail: mbozac(at)unipu.hr

Tajnik 
Mr.sc. Morena Paulišić
e-mail: mpauli(at)unipu.hr
tel. 052 377 050