Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Senat Sveučilišta

Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta kojim se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih, odnosno umjetničko-nastavnih i ostalih sastavnica Sveučilišta, predstavnika studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, različitih područja znanosti i umjetnosti, predstavnika nastavnih i suradničkih zvanja te predstavnika ostalih zaposlenika (nenastavnih zanimanja).

Održane sjednice senata

Mandat: od 15. lipnja 2015. godine do 15. lipnja 2019. godine

PROREKTORI I SUDIONICI U RADU SENATA

 • Prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare, prorektorica za poslovne odnose i financije
 • Prof. dr. sc. Nevenka Tatković, prorektorica za nastavu i studente
 • Prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić, prorektorica za znanost i istraživanje
 • Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, prorektor za međunarodnu suradnju
 • Vesna Mijatović, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta
 • Dr. sc. Ante Matan, predstavnik sindikata
 • Doc. dr. sc. Lada Duraković - CKPIS

ČLANOVI SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI

REKTOR

 • Prof. dr. sc. Alfio Barbieri

ČELNICI ZNANSTVENO-NASTAVNIH SASTAVNICA

 • Prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović, dekanica Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković»   
 • Prof. dr. sc. Klara Buršić Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta
 • Prof. mr. art. Bashkim Shehu, dekan Muzičke akademije u Puli
 • Doc. dr. sc. Mirjana Radetić Paić, dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 • Doc. dr. sc. Tea Golja, v.d. pročelnice Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 • Doc. dr. sc. Mauro Štifanić, pročelnik Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 • Izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković, pročelnik Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • Prof. dr. sc. Bernard Franković, v. d. pročelnika Odjela za tehničke studije

OSTALI ČLANOVI

 • Prof. dr. sc. Marija Bušelić
 • Izv. prof. dr. sc. Lina Pliško
 • Izv. prof. mr. art. Mirjana Grakalić
 • Izv. prof. dr. sc. Ivan Jurković
 • Izv. prof. dr. sc. Robert Zenzerović
 • Doc. dr. sc. Oliver Radolović
 • Doc. dr. sc. Nikola Vojnović
 • Doc. dr. sc. Dean Sinković
 • Dr. sc. Robert Kurelić, poslijedoktorand
 • Dr. sc. Snježana Močinić, viša predavačica
 • Kristina Alviž Rengel, mag. prim. educ.
 • Mr. sc. Tijana Barbić Domazet, voditeljica Sveučilišne knjižnice
 • Miodrag Čerina, dipl. politolog, ravnatelj Studentskog centra
 • Roberta Kontošić, dipl. oec., studentica poslijediplomskog studija
 • Davor Jačimović, student
 • Jasmin Rami, student