Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Preddiplomski stručni studij predškolski odgoj

Preddiplomski stručni studij predškolski odgoj organizira se kao redoviti uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te kao izvanredni studij (koji studenti sami plaćaju). Studirati se može na hrvatskom ili na talijanskom jeziku.

Uvjeti upisa

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i koji su zdravstveno sposobni za rad u djelatnosti odgoja i obrazovanja. Izbor među pristupnicima obavlja se na temelju ostvarenog uspjeha tijekom školovanja i provedenog intervjua.

Uspjeh iz srednje škole vrednuje se na temelju općega uspjeha u svakom razredu srednje škole te uspjeha na državnoj maturi, odnosno završnom ispitu iz nastavnih predmeta: hrvatski jezik na višoj razini, (prvi) strani jezik i matematika na osnovnoj razini.

Trajanje studija

Preddiplomski stručni studij predškolski odgoj traje tri godine (šest semestara) i njegovim se završetkom ostvaruje 180 ECTS bodova.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Završetkom stručnoga studija predškolskog odgoja stječe se naziv stručni prvostupnik predškolskog odgoja (bacc. praesc. educ.).

Popis predmeta na studiju po godinama studija 

Stručna praksa