Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Doc. dr. sc. Nada Poropat Jeletić

Kontakt:

I. M. Ronjgov, 1, 52100 Pula
Kabinet 28/1

Tel.: +385 52 377 526 / 377 523

E-mail: nadaporopat@gmail.com

 

KONZULTACIJE

Svakodnevno uz prethodnu najavu putem e mail-a.

KRATAK ŽIVOTOPIS

Rođena je Puli 1986. godine. Talijansku osnovnu i srednju školu (opće gimnazijsko usmjerenje) završila je u Rovinju. Godine 2010. diplomirala je Talijanski jezik i književnost na Sveučilištu u Puli te je 2014. doktorirala na Poslijediplomskom doktorskom studiju "Humanističke znanosti" (Filologija) na Sveučilištu u Zadru. Tijekom visokoškolskoga obrazovanja usavršavala se na studijskim boravcima na prestižnim inozemnim sveučilištima (Harvard, Oxford, Houston, Sydney, Barcelona, Hamburg, Rim i dr.). Od 2011. do 2014. bila je asistentica-znanstvena novakinja, zatim od 2014. do 2016. poslijedoktorandica te je od 1. siječnja 2017. docentica pri Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije. Od 2012. predaje i na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli. Suautorica je jedne znanstvene monografije, suurednica dviju znanstvenih monografija te autorica ili suautorica dvadesetak znanstvenih članaka i poglavlja u knjigama. Izlagala je na više od dvadeset međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te je članica više strukovnih udruženja. 

Životopis (Europass)
Objavljeni radovi (CROSBI)

KOLEGIJI

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Filozofski fakultet

 • Sintassi
 • Bilinguismo e plurilinguismo
 • Sociolinguistica
 • Linguistica contrastiva
 • Variazioni e uso dell'italiano contemporaneo
 • Sociolinguistica delle comunità minoritarie europee

Kutura i turizam

 • Osnove lingvistike
 • Dvojezičnost i višejezičnost
 • Višejezičnost i višekulturalnost u Europskoj uniji

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Bilinguismo e plurilinguismo precoce
 • Rana dvojezičnost i višejezičnost

Poslijediplomski specijalistički studij Prevođenja

 • Poslovno prevođenje u okviru bankarskog i burzovnog poslovanja
 • Poslovno prevođenje u okviru trgovine i turističko-ugostiteljskog sektora

 

ISPITNI ROKOVI

 • 03.02.2017. - 16:30 (sati/ore)
 • 17.02.2017. - 16:30 (sati/ore)
 • 07.04.2017. - 16:30 (sati/ore)
 • 23.06.2017. - 16:30 (sati/ore)
 • 07.07.2017. - 16:30 (sati/ore)
 • 01.09.2017. - 16:30 (sati/ore)
 • 15.09.2017. - 16:30 (sati/ore)

REZULTATI KOLOKVIJA I PISMENIH ISPITA

 • Morfologia - Colloquio
 • Morfologia - Colloquio di recupero
 • Morfologia - Esame finale
 • Sintassi - Colloquio
 • Sintassi - Colloquio di recupero
 • Sintassi - Esame finale