Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Dodiplomski studij

STARI PROGRAM za generacije upisane prije ak. god. 2005./2006.

Hrvatski jezik i književnost kao dvopredmetni studij  ostvarivao se na Filozofskome fakultetu u Puli u tri kombinacije, i to:

  • hrvatski jezik i književnost - povijest
  • hrvatski jezik i književnost - talijanski jezik i književnost
  • hrvatski jezik i književnost - latinski jezik i rimska književnost.

Ukupno je trajanje studija bilo četiri godine (8 semestara).

Diplomant po završetku studija stječe naziv: profesor hrvatskoga jezika i književnosti.

Apsolventski staž traje dvije godine po završetku VIII. semestra. Student je dužan u tome roku položiti sve ispite s IV. godine studija te napisati i prijaviti diplomski rad, u suprotnome sam snosi troškove provedbe ispita za pojedini kolegij te obrane diplomskoga rada. Studen IV. godine može odabrati temu diplomskoga rada iz Hrvatske književnosti (starije i novije) ili Hrvatskoga jezika (suvremeni standardni jezik, povijest jezika, dijalektologija, starocrkvenoslavenski jezik) u dogovoru s profesorom koji je te kolegije predavao. Student može odabrati temu i iz ostalih kolegija koje je slušao tijekom studija, ali u tome slučaju odabrana tema mora biti povezana s hrvatskom književnošću ili hrvatskim jezikom, stoga student treba napisati molbu s obrazloženjem teme Vijeću Odsjeka za kroatistiku koje prosuđuje može li se predložena tema diplomskoga rada prihvatiti.

Kolegiji

I. godina

Suvremeni hrvatski književni jezik I; Jezični seminar; Starocrkvenoslavenski jezik; Seminar; Osnove teorije jezika; Hrvatska književnost I; Teorija književnosti; Strani jezik (njemački, engleski); Tjelesna i zdravstvena kultura

II. godina

Suvremeni hrvatski književni jezik II; Seminar - govorno izražavanje; Hrvatska književnost I; Seminar; Povijest hrvatskog jezika; Seminar; Dijalektologija; Seminar; Svjetska književnost; Strani jezik (engleski, njemački); Tjelesna i zdravstvena kultura; Izborni kolegij: Ruski jezik

III. godina

Suvremeni hrvatski književni jezik III: Sintaksa; Suvremeni hrvatski književni jezik III: Tvorba riječi; Seminar; Hrvatska književnost II.; Seminar; Povijest hrvatskoga jezika; Seminar; Dijalektologija; Seminar; Stilistika; Izborni kolegij: Zavičajna književnost

IV. godina

Suvremeni hrvatski književni jezik IV; Hrvatska književnost II; Seminar; Dječja književnost; Seminar; Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti; Psihologija odgoja i obrazovanja; Opća pedagogija; Didaktika