Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

JEDNOPREDMETNI I DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

O studiju

Ishodi učenja na razini programa studija

Jednopredmetni i dvopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti nastavničkoga je i općega smjera. Osnovna je razlika u tome što studenti nastavničkoga smjera obvezno prikupljaju bodove (ukupno 60) iz Edukacijskoga paketa, nužne za dobivanje ovlasnice za rad u školi, a studenti općega smjera biraju više izbornih kroatističkih ili ostalih izbornih kolegija. Studenti koji završe opći smjer te nakon studija ipak žele raditi u školi kolegije nastavničkoga smjera mogu naknadno odslušati i položiti, i to uz plaćanje.

Izborni kolegiji biraju se iz ponude Odsjeka (popis u nastavku) ili iz ponude drugih odsjeka ili odjela (potrebno je pogledati podstranice drugih sastavnica).

Odsjek za kroatistiku nudi i izvannastavne aktivnosti koje se boduju i ulaze u ukupan zbroj ECTS-a, a odnose se na aktivnosti u sklopu Kluba studenata kroatistike ili u sklopu ogranka Matice hrvatske.

Studij traje tri godine (šest semestara) i njime se stječe 180 ECTS-a, tj. 30 po semestru. Kroatistički kolegiji na jednopredmetnome studiju zauzimaju 74% od ukupnoga broja bodova (tj. 133/180 bodova). Kroatistički kolegiji na dvopredmetnome studiju zauzimaju 40% ukupnoga broja bodova (72/180 ECTS-a; 40% nudi drugi predmet koji je student odabrao, a 20% ostaje za izbornost).

U 6. semestru studija studenti pišu i brane završni rad koji obasiže oko 30 kartica teksta.

Prijedlog tema završnih radova

ODLUKA Odsjeka za kroatistiku o odabiru tema

Uvjet upisa u višu godinu studija (za status redovitoga studenta) jesu prikupljena 42 boda za upis u II. godinu te 102 (60 s I. god. i minimalno 42 s II. godine) za III. godinu studija.

Završetkom studija stječe se naslov prvostupni/prvostupnica (edukacije) hrvatskoga jezika i književnosti (univ. bacc. (educ.) philol. croat).

Detaljnije informacije o studiju pogledajte u Vodiču kroz studij (PDF-dokument).

  

Tablični prikazi studija i silabi kolegija

 

Tablični prikaz jednopredmetnoga studija

Jednopredmetni studij  - silabi kolegija

 

Tablični prikaz dvopredmetnoga studija

Dvopredmetni studij - silabi kolegija

 

***

Korisne informacije za studente

Pojmovnik - Što sve trebam znati o studiju?

Letak o bolonjskome procesu i ECTS-u

Kako uspješno studirati?

Kako pisati seminarske, završne i diplomske radove

Prezentacija o završnome i diplomskome radu

Ostali važni dokumenti na Sveučilištu