Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Odsjek za talijanistiku

Telefon: +385 52 377 592

Fax: +385 52 211 713

Adresa: Ivana Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula

Društvene mreže: Facebook grupa Talijanistika

Predstojnik Odsjeka: Doc. dr. sc. Sandra Tamaro
E-mail: sandra.tamaro(at)unipu.hr

O Odsjeku

Odsjek za talijanistiku kao sastavnica Filozofskog fakulteta i u suradnji s njegovim sastavnicama nudi mogućnost studiranja Talijanskog jezika i književnosti u kombinaciji sa studijem Hrvatskog jezika i književnosti, Povijesti, Latinskog jezika i rimske književnosti i/ili Japanskog jezika i književnosti. Studij je organiziran u dvije etape.

Preddiplomski studiji završava nakon tri godine studiranja i prikupljenih 180 kredita. Po završetku preddiplomskog studija stječe se naslov Prvostupnika talijanskoga jezika i književnosti. Stečena diploma dvopredmetnog studija otvara vrata diplomskog studija.

Diplomski studij traje dvije godine. Broj kredita koji je potrebno prikupiti za njegov završetak je 120. Po završetku diplomskog studija stječe se naslov Magistra talijanskoga jezika i književnosti.

Dvopredmetni studij talijanskog jezika i književnosti

Studiji talijanskog jezika i književnosti u kombinaciji s Hrvatskim jezikom i književnosti, Japanskim jezikom i književnosti, s Povijesti te Latinskim jezikom i rimskom književnosti profesorskog usmjerenja omogućuje studentima postizanje dvaju ciljeva. Prije svega omogućava da student solidno usvoji nova jezična, književna, povijesna  znanja i spoznaje, a svakako i da usvoji opće vrijednosti hrvatske, talijanske i/ili latinske odnosno rimske kulture i uljudbe. Studij nudi polaznicima obavijest općega tipa na temelju najznačajnijih vidova prinosa tih kultura europskoj.

Sve bogatije, sve raznovrsnije ali i sve zahtjevnije tržište rada traži sposobne, kreativne i visokoobrazovane i višejezične mlade ljude završenog sveučilišnog studija humanističkoga tipa s jezikoslovnom odnosno književnom specijalizacijom. Potražnja takvih kadrova izrazita je na području:

  • poučavanja jezika u osnovnim, srednjim školama, učilištima, veleučilištima kao i u školama za strane jezike,
  • prevoditeljske djelatnosti,
  • rada u nakladništvu i novinskim kućama,
  • rada u turizmu,
  • odnosa s javnošću,
  • kulturnog turizma,
  • rada u industriji i gospodarstvu itd.

Riječ je dakle o studiju koji omogućava visok stupanj stručnosti kako zbog uljudbenih tako i zbog čisto stručnih i jezičnih kompetencija, kao i mobilnost i izbornost studenata po načelima Bolonjskoga procesa. Studijem se postiže sposobnost fluentnog razumijevanja pisanog i govorenog izraza talijanskog jezika i općih i specifičnih obilježja talijanske kulture i talijanske književnosti. Tako stečena sposobnost trebala bi omogućiti studentima talijanskoga jezika i kniževnosti izgradnju sintetiziranih spoznajnih sklopova, koji bi, uz mnoštvo usko specijaliziranih sadržaja povezanih s budućom profesijom, uobličili stručan i kvalitetan kadar.