Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (IVK) i razdoblja studija vrši se sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ("Narodne novine", br. 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11), članka 77. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te Pravilnika o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. (Pravilnik u PDF obliku)

Članovi Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija:

  1. prof. dr. sc. Ines Kersan Skabić, voditeljica Ureda za akademsko priznavanje
  2. izv. prof.mr. art. Mirjana Grakalić, predstavnica Muzičke akademije u Puli
  3. izv. prof. dr. sc. lgor Duda, predstavnik Filozofskog fakulteta.
  4. doc. dr. sc. Ksenija Černe, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma ,,Dr. Mijo Mirković"
  5. doc. dr. sc. Tihomir Orehovački, predstavnik Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologije
  6. doc. dr. sc. Marina Diković, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
  7. doc. dr. sc. Giconda Millotti ,predstavnica Odjela za prirodne i zdravstvene studije
  8. doc. dr. sc. Nataia Urošević, predstavnica Odjela za interdisciplinarne, taliianske i kulturološke studije
  9. Vesna Mijatović, dipl.iur. glavna tajnica Sveučilišta.

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Akademsko priznavanje podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije isključivo u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu. Akademsko vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija obavlja se sukladno Kriterijima za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Agencije za zanost i visoko obrazovanje.

Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (akademsko priznavanje). – Obrazac u MS Word obliku

Uplatu za naknadu troškova u iznosu od 400,00 kuna potrebno je izvršiti na:

Primatelj:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30
52100 Pula

IBAN: HR1923600001101931377 (Zagrebačka banka)
Poziv na broj: 98-OIB
Opis plaćanja: troškovi postupka akademskog priznavanja IVK
Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno.

Popunjeni zahtjev i potrebna dokumentacija dostavlja se na adresu:

Ured za akademsko priznavanje IVK
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli- rektorat
Zagrebačka 30
52100 Pula

Priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi

Priznavanje razdoblja studija podrazumijeva priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi isključivo u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu. U postupku priznavanja razdoblja studija uzima se u obzir svjedodžba ili prijepis ocjena visokoškolske ustanove kojom se potvrđuje da je student uspješno ispunio propisane zahtjeve za to razdoblje studija, ukoliko postoji prethodni sporazum između Sveučilišta i  visokoškolske ustanove ili nadležnog tijela odgovornog za relevantno razdoblje studija.

Zahtjev za priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj instituciji - u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.– Obrazac zahtjeva u MS Word obliku

Uplatu za naknadu troškova u iznosu od 200,00 kuna potrebno je izvršiti na:

Primatelj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30
52100 Pula
IBAN: HR1923600001101931377 (Zagrebačka banka)
Poziv na broj: 98-OIB
Opis plaćanja: troškovi priznavanja razdoblja studija
Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

Popunjeni zahtjev i potrebnu dokumentaciju dostavlja se na adresu:

Ured za akademsko priznavanje IVK
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli- rektorat
Zagrebačka 30
52100 Pula