Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Podrška studentima s invaliditetom

Natječaj za odabir studenata-asistenata za potporu studentima s invaliditetom na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

Evidencija studenta s invaliditetom koji studiraju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli će raspisati natječaj za odabir studenata-asistenata za potporu studentima s invaliditetom.

Pozivamo sve studente s invaliditetom da sukladno tekstu iz priloga iskažu potrebu za studentom-asistentom na adresu elektronske pošte: gterman(at)unipu.hr najkasnije do 28. studenog 2016. godine.


Povjerenstvo za studente s invaliditetom

Tijekom 2012. godine dvije predstavnice Sveučilišta prošle su program Edukacije edukatora u sklopu Tempus projekta Education for Equal Opportunities at Croatian Universities - EduQuality.

Edukatorice su u 2012. održale edukativne radionice za nastavno, stručno i administrativno osoblje fakulteta o načinima prilagodbe akademskog okruženja studentima s invaliditetom.

Osnovano je Povjerenstvo za studente s invaliditetom koji nastoji osigurati uvjete za uspješno studiranje svim sadašnjim, ali i budućim studentima s invaliditetom te pružiti izravnu pomoć pri rješavanju specifičnih problema koji se mogu pojaviti tijekom studiranja.

Povjerenstvo čine:

  • red. prof. dr.sc. Nevenka Tatković,
  • izv. prof. dr. sc. Neala Ambrosi-Randić,
  • doc. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić i
  • Greta Terman, dipl. iur.

Od akademske godine 2013./14. na razini Sveučilišta uvodi se kolegij Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom s ciljem osposobljavanja studenata za pružanje kvalitetne vršnjačke potpore studentima s invaliditetom u akademskom okruženju.