Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Rektorova nagrada

Rektorova nagrada je priznanje najboljim studentima za uspjeh postignut u prethodnoj godini studija. Dodjeljuje se najboljim studentima preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija.

Rektorova nagrada dodjeljuje se po jednom studentu svakog odjela Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, odnosno sveučilišnog interdisciplinarnog studija Kultura i turizam i sveučilišnog studija Znanost o moru, uz uvjete:

  • da tijekom studija nije ponavljao niti jednu godinu studija,
  • da je do kraja jesenskog ispitnog roka položio sve ispite iz prethodne godine studija,
  • da ima prosjek ocjena ispita položenih prethodne godine studija najmanje 4,5, a uz navedeni kriterij mora imati najmanje ostvarenih 60 ECTS bodova u prethodnoj godini studija.

Ako više studenata ispunjava navedene uvjete, rektorova se nagrada dodjeljuje studentu s najvišim prosjekom ocjena položenih ispita prethodne godine studija, a u slučaju istog prosjeka ocjena dva ili više studenta, studentu s najvećim brojem ostvarenih ECTS-a.

Ako dva ili više studenata imaju sve jednake uvjete, rektorovu nagradu dobit će student koji ispunjava uvjete iz čl. 22. ili čl. 23. Pravilnika o studiju.

Dodjeljivanje rektorove nagrade regulirano je Pravilnikom o dodjeli rektorove nagrade.