Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Istra u kontekstu jadranskih kultura i tradicija = L’Istria nel contesto delle tradizioni e culture dell’Adriatico

Autori: Sinković, Giorgio ; Gržinić, Jasmina ; Šugar, Violeta ; Pržiklas, Romina

Godina izdanja: 2008.

Sažetak:

Ovaj rad ima za cilj opisati povijesne itinerare u Istri s aspekta dvaju spisatelja i turista onog vremena. Charles Yriarte, francuski erudit i moderni turist u zemljama Jadrana, nije mogao ni zamisliti da će njegovo putovanje od Venecije do crnogorskih obala 1874. godine, nekih desetak godina kasnije, inspirirati jedno od najpoznatijih djela svoga suvremenika, velikog romanopisca Julesa Verna. Pustolovni itinerar grofa Sandorfa i njegovih prijatelja, kojeg Verne na zanimljiv način donosi u svom romanu Mathias Sandorf, vjerno prati put kojeg je prevalio ovaj prekoalpski turist te ga zabilježio u formi putopisa naslova Les Bords de l'Adriatique. U našem prijedlogu putovanja sugerirano istarsku dionicu koju je prevalio Yriarte, odnosno, etapu od Buja preko Pazina uživajući u prekrasnim pejzažima unutrašnjosti Istre, sve do obale Limskog kanala i obližnjeg pitoresknog gradića ribara i otočića, Rovinja. No Yriarte se nakon sedmosatnog putovanja parobrodom iz Venecije, ipak prvo zaustavio u Trstu, oštroumno opisujući raznolike aspekte toga grada: od onog povijesno-političkog do arhitektonsko-urbanističkog i gospodarskog, sve do društvenog aspekta, dajući nam tako sliku Trsta Franza Josepha kao vitalnog i šarolikog grada, užurbanog, radišnog i multietničkog. Autori opisivanjem povijesnih itinerera i kulturnih znamenitosti u Istri turistički valoriziraju iste za budućnost.