Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Zakoni i propisi koji se odnose na područja rada Sveučilišta

 

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Sveučilišta:

Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli (NN 111/06)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13)

Pravilnik o upisniku znanstvenih organizacija i upisniku visokih učilišta (NN 72/04, 80/04)

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09)

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenja studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN 24/10)

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10)

 

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12)

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03, 198/03, 138/06, 45/11)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09, 45/11)

 

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13)

Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14)

Zakon o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (120/13)

 

Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju (NN 77/08, 149/11)

Pravilnik o studentskoj ispravi (NN 90/14)

Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta (NN 9/05)

 

Pravilnik o upisniku znanstvenika (NN 72/04, 82/10)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 118/09, 82/12, 32/13)

Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora (NN 76/05, 118/05, 20/12, 85/13)

Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (NN 76/05, 118/05, 55/09, 38/10, 40/11, 123/12, 32/13, 34/13)

Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12)

Pravilnik o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja (NN 86/10)

Odluka o nužnim uvjetima za za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna zvanja (NN 106/06)

Odluka o nužnim uvjetima za za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06, 127/06)

Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na strani visokoškolskim ustanovama (NN 2/10, 131/12)

 

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 116/07)

Odluka o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. (NN 90/12)

Odluka o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj u godinama 2013., 2014. i 2015. (NN 69/13)

 

Zakon o radu (NN 149/09, 61/11, 73/13, 93/14)

Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27(01)

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13, 72/13)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12)

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 142/10)

Odluka o plaći rektora i prorektora javnih sveučilišta (NN 108/13)

 

Etički kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

Osim navedenih propisa koji se odnose na osnovne djelatnosti Sveučilišta, postoji i cijeli niz ostalih propisa koji se odnose na potporne aktivnosti (računovodstvo, knjižnična djelatnost i sl.)