Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Izmjene/dopune studijskih programa

Periodične provjere i praćenje programa i kvalifikacija

Praćenje studijskih programa preduvjet je pravovremenog prilagođavanja unutrašnjim i vanjskim uvjetima njihova izvođenja. Stoga se podaci o uspješnosti izvođenja programa na godišnjem planu moraju kontinuirano prikupljati. S druge strane, potrebno je prikupljati i mišljenja svih unutrašnjih i vanjskih dionika SOUK-a koji su vrlo značajni za planiranje razvoja postojećih i novih programa Sveučilišta.

Praćenje studijskih programa Sveučilišta ostvaruje se putem sljedećih pokazatelja:

 1. Preduvjeti izvođenja
  Kako bi se omogućilo neometano izvođenje nastavnog procesa, potrebno je osigurati sljedeće:
  1. jasnoću, točnost i potpunost izvedbenih planova nastave i detaljnih izvedbenih nastavnih planova i programa (silaba), (PO5.1)
  2. pravilnu definiranost ishoda učenja studijskog programa te nastavnih metoda i sadržaja kojima će se ishodi učenja postići,
  3. dostupnost i dostatnost obrazovnih resursa
 2. Analiza profila predmeta (PO5.2)
 3. Analiza izvješća o održanoj nastavi (PO5.3)
 4. Studentska procjena i nastavnička samoprocjena kvalitete nastave i seminara/vježbi (PO5.4 i PO5.5)
 5. Analiza atraktivnosti studijskog programa i profila kandidata za upis na studij i upisanih u I godinu studija (PO5.6)
 6. Analiza kvantitativnih standarda izvedbe nastave (PO5.7)
 7. Analiza uspješnosti studiranja (PO5.8)
 8. Analiza razloga neuspješnosti studiranja (PO5.9)
 9. Analiza broja diplomiranih i nezaposlenih studenata (PO5.10)
 10. Procjena kvalitete studija – trenutačni studenti (PO5.11)
 11. Procjena kvalitete studija – završeni studenti (PO5.12)
 12. Anketiranje poslodavaca (PO5.13)

 

Izmjene/dopune studijskih programa

Cjelokupni proces izmjena studijskih programa temelji se na rezultatima aktivnosti/procedura iz prethodne točke i odredbama Pravilnika o vrjednovanju obrazovnih programa Sveučilišta.

Sve se izmjene studijskih programa unose u za to predviđeni obrazac koji čini prilog Pravilnika. Klasifikacija izmjena i dopuna vrši se sukladno Dodatku 1 Pravilnika. Ovisno o vrsti i obujmu promjena u studijskome programu primjenjuje se adekvatna procedura opisana navedenim Pravilnikom.

Postupak se provodi sukladno Zaključku NVVO-a i Uputi MZOS-a.