Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Muzička akademija u Puli

Kontakti

Muzička akademija u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Adresa: Ulica Rovinjska 14, 52100 Pula, Hrvatska

Telefon: +385 (52) 377 503,  +385 (52) 377 502
Fax: +385 (52) 377 503

E-mail: ured.glazba(at)unipu.hr

Skype: maunipu 

 

Dekan Akademije 

prof. mr. art. Bashkim Shehu

E-mail: bshehu(at)unipu.hr; bshehua(at)gmail.com

Tel.: +385 (52) 377 502

Mob.: +385 (99) 3777 017

 

Tajnica Akademije: Sandra Morožin

Telefon: +385 (52) 377 503

E-mail: glazba(at)unipu.hr, odjelzaglazbu(at)gmail.com 

Međunarodni ured: international.ma@unipu.hr

 

Uredovno vrijeme:

Radnim danom od 08:00 - 15:00 sati

 

Za kontaktiranje djelatnika Muzičke akademije pogledajte Nastavnike.

Za ostale kontakte službi i osoblja Sveučilišta Jurja Dobrile pogledajte imenik.


Gdje se nalazimo:

Google Maps

 

Ostali podatci:

Matični broj: 2161753
OIB: 61738073226

Broj žiro računa Muzičke akademije (IBAN): HR1623600001500125937

Otvoren kod banke: Zagrebačka banka

 

Pristup informacijama