Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Muzička akademija u Puli

Preddiplomski studij Glazbene pedagogije

O programu 

Preddiplomski studij Glazbene pedagogije traje četiri godine, odnosno 8 semestara (240 ECTS bodova).

Studij mogu upisati pristupnici sa završenom srednjom glazbenom školom ili drugom četverogodišnjom  školom uz razredbeni postupak i dodatnu provjeru znanja.

S obzirom na to da je osnovni cilj studija glazbene pedagogije obrazovanje nastavničkoga kadra za općeobrazovne osnovne i srednje škole, prvostupnik će na preddiplomskome studiju ovladati osnovnim glazbeno-pedagoškim znanjima i vještinama te će se njegove kompetencije odnositi prvenstveno na pedagoški rad s djecom i mladeži te na druga područja gdje je potrebna opća glazbena naobrazba.

Četverogodišnjim preddiplomskim studijem stječe se naziv Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica glazbene pedagogije - univ. bacc. paed. (područje umjetnost, polje glazbena umjetnost, grana glazbena pedagogija).