Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Muzička akademija u Puli

Diplomski studij Klasične harmonike

O programu

Diplomski studijski program klasične harmonike traje jednu godinu (2 semestara; 60 ECTS bodova). Studij mogu upisati pristupnici sa završenim preddiplomskim studijem klasične harmonike. Nastup pred stručnim povjerenstvom u ulozi je prijemnoga ispita. Apsolvirano znanje tijekom studija omogućuje uspješno obavljanje radnih zadataka glazbenog pedagoga u osnovnim i srednjim glazbenim školama, iz glavnoga predmeta harmonika. Kao i kod preddiplomskog studijskog  programa, specifični ishodi postižu se u okviru stručnih kolegija.  Dodatne  kompetencije  za  rad  u nastavi stječu se odabirom i polaganjem kolegija Edukacijskoga paketa. Ishodi izbornih kolegija nadopunjuju i prate ishode obveznih kolegija. Uspješno savladan nastavni program toga studija omogućuje kvalitetno izvršavanje poslova reproduktivne djelatnosti – akademskoga glazbenika, kao člana različitih glazbenih sastava ili kao koncertista-solista. Drugostupnik klasične harmonike posjeduje i sljedeće kompetencije: na umjetničkom polju – sposobnost interpretacije (na solističkom, komornom i orkestarskom području), sposobnost analize oblika i stilova te harmonijskih struktura, sposobnost orijentacije u povijesti glazbe, sposobnost priređivanja glazbene literature za harmoniku i ostale instrumente, komorne sastave i simfonijski orkestar, sposobnost skladanja vlastitih skladbi za harmoniku i ostale instrumente, komorne sastave i simfonijski orkestar; pedagoške kompetencije – sposobnost prenošenja znanja i vještina na području razumijevanja glazbenih oblika, tehnike instrumenta, vježbanja, sposobnost uočavanja subjektivnih potreba pojedinih učenika. Drugostupnik završetkom jednogodišnjeg diplomskog studija klasične harmonike stječe akademski naziv magistar muzike (mag. mus.).