Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Muzička akademija u Puli

Preddiplomski studij Solo pjevanja

O programu

Sveučilišni preddiplomski studij Solo pjevanja traje četiri godine, odnosno osam semestara. Minimalni broj bodova potrebnih da bi studentica/student završio studijski program je 240 ECTS bodova. Diplomski studij traje jednu godinu (dva semestra) uz minimum od 60 ECTS bodova.

Studij mogu upisati pristupnici sa završenom srednjom glazbenom školom ili drugom četverogodišnjom  školom uz razredbeni postupak i dodatnu provjeru znanja.

Četverogodišnjim preddiplomskim studijem stječe se naziv

Prvostupnik/prvostupnica solo pjevanja - univ. bacc. mus.

Opći ishodi prvostupnika/prvostupnice solo pjevanja ogledaju se u kompetencijama (znanjima i sposobnostima prenošenja stručnih, umjetničkih spoznaja i dosega te izvođačkih vještina), koje su očekivane na umjetničkom području sukladno s drugim reproduktivnim glazbenim umjetnicima i glazbenim pedagozima. Specifični ishodi razdijeljeni su na one koji su u okviru stručnih i u okviru glazbeno-teorijskih kolegija. Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem kolegija Edukacijskoga paketa. Ishodi izbornih kolegija nadopunjuju i prate ishode obveznih kolegija.

Prvostupnik solo pjevanja osposobljen je za sve zahtjeve što se pred njega postavljaju, sukladno drugim prvostupnicima pjevačkih studija na umjetničkim odjelima hrvatskih, europskih i svjetskih muzičkih akademija.

Apsolvirano znanje tijekom studija omogućuje uspješno obavljanje radnih i umjetničkih zadataka vokalnog solista i/ili člana vokalnih i vokalno-instrumentalnih ansambala, voditelja glazbenih (vokalnih) tečajeva i radionica, kulturno-umjetničkih društava i raznih vokalnih (i vokalno-instrumetnalnih) ansambala, glazbenih urednika u tiskanim i elektroničkim medijima.

Uz već spomenuto, prvostupnik solo pjevanja posjeduje i sljedeće - na umjetničkome polju:

  • sposobnost interpretacije na solističkom, komornom i zborskom području
  • sposobnost analize oblika i stilova te harmonijskih struktura
  • sposobnost orijentacije u povijesti glazbe