Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Muzička akademija u Puli

Dekan Muzičke akademije u Puli

doc. art. Dražen Košmerl

E-mail: dkosmerl(at)unipu.hr                                                              drazenkosmerl(at)gmail.com 

Tel.: +385 (52) 377 502

Mob.: +385 (99) 710 28 18

Predstojnica Odsjeka za glazbenu pedagogiju

doc. dr. sc. Sabina Vidulin

E-mail: sabina.vidulin(at)unipu.hr                                               

Tel.: +385 (52) 377 503

Mob.: 

Predstojnik Odsjeka za klasičnu harmoniku

doc. mr. art. Franko Božac

E-mail: franko.bozac(at)unipu.hr, bozacfranko(at)gmail.com  

Tel.: +385 (52) 377 503

Mob.: +385 (98) 724711

Predstojnica Odsjeka za solo pjevanje i Odsjeka za klavir

doc. mr. art. Sofija Cingula

E-mail: scingula(at)unipu.hr                                                       sofijacingula(at)gmail.com

Tel.: +385 (52) 377 503

Mob.: +385 (91) 566 9403

Tajnica Muzičke akademije

Sandra Morožin

E-mail: sradenov(at)unipu.hr

Tel: +385 (52) 377 503