Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Muzička akademija u Puli

prof. mr. art. Bashkim Shehu

Kontakt: bshehu(at)unipu.hr

bshehua(at)gmail.com

+385(52)377 502

+385(99)3777 017

Nastava: Raspored nastave

Konzultacije: Raspored konzultacija

Ispiti: Raspored ispita

B. Shehu - biography

 

Bashkim Shehu rođen je u gradu Peje 03. 07. 1952. Srednju glazbenu školu završio je u Prištini, a Muzičku akademiju, Odsjek za kompoziciju i dirigiranje, u klasi profesora Miroslava Špilera, u Sarajevu. Nakon redovitog studija koristio je dvogodišnju stipendiju i specijalizirao kompoziciju, glazbene oblike i orkestraciju na Nacionalnom konzervatoriju u Parizu (C.N.S. de Paris) kod profesora Tonya Aubina, Ive Maleca i Betsy Jollas. Paralelno s tim studijima bio je uključen u istraživački rad na institutu Jeusseux u klasi Prof. dr. J. Anne Castelegno, na projektu balkanskih glazbenih instrumenata.

Poslijediplomski studij završio je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, Odsjek za kompoziciju (simfonijska glazba) u klasi profesora Josipa Magdića.

Radio je kao suradnik u Redakciji ozbiljne glazbe RTV Prištine.

Godine 1981. godine zaposlio se na Fakultetu umjetnosti u Prištini kao suradnik, a kasnije kao docent za kolegije Priređivanje za ansamble, Sviranje partitura i Upoznavanje glazbala. Obavljao je poslove prodekana i dekana do 1991. godine.

Nakon dolaska u Hrvatsku, 1991. godine primljen je na Pedagoški, kasnije Filozofski fakultet, a danas Odjel za glazbu pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli  u zvanju docenta na tadašnji Glazbeni odsjek. Sada je u zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju za kolegije Priređivanje za ansamble i Upoznavanje glazbala gdje aktualno obavlja funkciju Pročelnika Odjela za Glazbu. Osim toga, kreirao je projekt koji je usvojen te je tako nakon više godina u Puli i Istri započeo djelovati Simfonijski orkestar, Mješoviti zbor i eksperimentalni ansambl "27" u Istarskom narodnom kazalištu. Pokrenuo je 1997. godine glazbeni program Pulsko ljeto, čiji je umjetnički direktor bio do 2000. godine kada je pokrenuo Histria festival koji uspješno djelovao 10 godina. Sam Festival je prerastao u jedan od značajnijih glazbeno-scenskih festivala u Hrvatskoj i Europi. Dužnost direktora Histria festivala obavljao od osnutka.

               

STVARALAČKA DJELATNOST B. Shehua može se sagledati kroz nekoliko glazbenih područja i to: stvaralačko, pedagoško, suradničko te organizacijsko. Na prvom mjestu svakako je skladateljska djelatnost.

U bibliografskim podacima čitamo da prvi zapaženiji radovi nastaju već 1973. godine kada je datirana Sonata za glasovir. Od te godine do danas nastaju redom značajna djela s područja orkestralne, koncertne, glazbeno-scenske, komorne, vokalne i vokalno-instrumentalne glazbe. Bez namjere nabrajanja pojedinačnih djela ističemo samo ona koja su zbog svoje zvukovne atraktivnosti i kompozicijsko tehničkih postupaka privukla našu pažnju. To su ujedno i skladbe kojima naslovi sugeriraju izvore inspiracije njihovoga nastanka, što upućuje i na moguću prisutnost utjecaja folklorne glazbe s dva različita i udaljena  zemljopisna područja koja su obilježila i osnovne pravce životnoga kretanja skladatelja: Kosovo i Istra.

S područja orkestralnih djela ističu se Suita br. 1 i 2 iz baleta Besa, Istarska suita Balun te Folk freska za simfonijski orkestar. Od ostalih skladbi vrijedno je spomenuti Concertino za klavir i orkestar, Refleksije br. 3 za solo harmoniku i orkestar, Stavak za violinu, Stavak za obou, Refleksije za flautu, klarinet i klavir, Istarski rondo, iz oblasti scenske glazbe balet Besa, zatim značajne radove s područja zborske glazbe kao i zapažene kreacije koje pripadaju filmskoj i kazališnoj glazbi.

Paralelno sa stvaralačkim radom B. Shehu predano se bavi PEDAGOŠKIM RADOM što je njegova druga važna djelatnost.

Premda dvije već spomenute oblasti njegova zanimanja zapremaju znatan intelektualni i umjetnički potencijal, B. Shehu nalazi vremena da se posveti i ORGANIZACIJSKOM RADU.

U sredinama svoga djelovanja vrlo aktivno i uspješno sudjeluje u glazbenim događanjima u svojstvu organizatora različitih svečanosti kao što su Pulsko ljeto čiji je bio umjetnički ravnatelj od samoga osnutka od 1997. do 2000. kada je na njegovu inicijativu pokrenut Histria festival na čijem se čelu nalazio od godine osnutka.

Podsjetimo na kraju da je umjetnička djelatnost jednoga skladatelja mjerljiva prema brojnosti izvođenja njegovih djela, no i prihvaćanjem glazbene javnosti. Glazba B. Shehua izvođena je ne samo na različitim domaćim već i inozemnim glazbenim manifestacijama i koncertnim prostorima od Zagrebačkog bijenala, preko Dubrovačkih ljetnih igara, Baletnog ljubljanskog bijenala, Koncerta mladih skladatelja u Moskvi do Koncertne dvorane CACEM u Parizu, kao i u gradovima Pragu, Bratislavi, Grazu, Hannoveru, Stutgartu, New Yorku, Amsterdamu, Kijevu i mnogim drugim. Također, redovni je i dugogodišnji član Hrvatskog Društva  skladatelja.

Društvena angažiranost skladateljeva također je bogata. Od 1992. godine do danas na samom je vrhu aktivista  u organizaciji Albanaca  u Istri i Hrvatskoj. U dva navrata obnašao je  funkciju člana predsjedništva  Unije Albanaca. Član je Savjeta nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

 

PEDAGOŠKO-STRUČNA I UMJETNIČKA DJELATNOST

Pedagoško-stručna djelatnost

U nastavnom procesu, uvođenjem pojedinih suvremenih tehničkih elemenata (audio i video sustav), kao i uporabu raznih glazbenih programa, realiziraju se pojedine zadaće iz Priređivanja. Vježbe se korigiraju, odnosno analitičkim osvrtom pomoću raznih računalnih programa, a prije svega programom Sibelius, brže se izdvajaju pojedini tehnički elementi kao značajnice  u postupku priređivanja, imajući neposredni kontakt sa reprodukcijom zvuka .

Uporabom novih elektronskih uređaja - digitalnog sustava u postupku priređivanja za razne formacije, od mandolinskih, tamburaških, harmonikaških, limenih te različitih drugih komornih ansambala uspijeva se realizirati veći broj zadaća i neposredan kontakt s glazbenim sadržajem (neposrednom reprodukcijom zvuka - uvođenjem q-basea, pribižavamo što je moguće više realniju sliku zvuka).

Također, dovođenjem i odlaskom na druge Akademije pokušava približavati različita iskustva i stavove o priređivanju kako bi studenti mogli s različitih aspekata individualnih pristupa nastavnika uvidjeti i informirati se o različitim pristupima priređivanju.

Uvođenjem novog sustava, pri tome se misli na Bolonjski proces, pokušava komunikacijom u tuzemstvu i inozemstvu animirati i razviti interes u pojedinim sredinama za razmjenu studenata što je rezultiralo velikim interesom studenata za boravak na Odjelu za glazbu u Puli.

Uvodi mogućnost realizacije pojedinih priređivanja od strane studenata koje ispunjavaju neke od osnovnih kriterija za eventualnu javnu izvedbu što je i rezultiralo javnim koncertom u izvedbi raznih formacija i simfonijskim orkestrom a gdje je izvedeno  devet studentskih radova.

Mentor je 7 diplomskih radova s različitim tematskim sadržajima od Priređivanja za Orffov instrumentarij, harmonikaški orkestar, solisti i zbor do tema koje dotiču problematiku primjenjene glazbe (kazalište, film i dr…), te koomentor  i u radu drugih nastavnika koji su bili mentori drugim studentima.

 

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM FESTIVALIMA, TRIBINAMA I TEMATSKIM PREDAVANJIMA

-na Tribini baletnog festivala u Finskoj (St. Michaele, sjedište međunarodnog Festivala bijelog baleta) u listopadu 2006.

-na Fakultetu umjetnosti u Prištini s tematski stručnim predavanjem na temu Suvremeni istarski skladatelji (Đ. Dekleva, M. Brajković, D. Bužleta) u svibnju 2005.

-na Susretima djelatnika baletne i glazbene umjetnosti u Moskvi, u travnju 2003. i 2005. godine

-na Ljetnom festivalu u Antaliji, tribina «Ritualna glazba istoka», Antalia 2004. godine

-predavanja u Prištini (10. travnja) s temom Harmonikaška glazba i predstavljanje suvremenih skladatelja Hrvatske (M. Brajković, Đ. Dekleva, I. Josipović i M. Tarbuk)

 

EDICIJE (notni materijali i CD-i )

 

Tiskana izdanja:

-TABULA – separatna izdanja s partiturama i dionicama, 2006. god.

Djela:

-Tri elegije za simfonijski orkestar, Priština, Kosovo, 2005. god.

-Aproksimato br. 7 za harmonikaški orkestar, Priština,Kosovo, 2006. god.

-Balet «Besa» za simfonijski orkestar, Moskva,Rusija, 2005. god.

-U pripremi je partitura Lode a Dallapiccola za ženski zbor i simfonijski orkestar i orkestrirana varijanta za harmonikaški orkestar.

 

Audio izdanja:

-U pripremi za audio izdanje u Trstu, Italija nalaze se 2 DC-a  sa solističkim i komornim djelima «AEM» Company, Muzikološki državni institut suvremene glazbe Tirana, Albanija

 

CD 1

Sonata za klavir

Stavak za vilinu i klavir

Velika pobjeda br. 2 za glas i harmoniku

Sigma br. 3 za gitaru

Refleksije za flautu, klarinet i klavir

Sintaksa br.3 za kvartet harmonika

 

CD 2

Folk freska za simfonijski orkestar

Tri elegije za simfonijski orkestar

Lode a Dallapiccola za ženski zbor i

simfonijski orkestar i orkestrirana varijanta za harmonikaški orkestar.

 

UMJETNIČKA DJELATNOST

Značajnija djela

ORKESTRALNA: Simfonijske skice, Concerto dramatico, Tri elegije za simfonijski orkestar 2004., Suita br. 1. i 2. iz baleta «Besa», Istarska suita «Balun», Folk freske za simfonijski orkestar, Aproksimato br.2 za solo harmoniku i simfonijski orkestar.

KONCERTANTNA: Concertino za klavir i orkestar, Refleksije br. 3 za solo harmoniku i orkestar 2004., Ciklus pjesama za mezzosopran i orkestar «Proljeće, ljeto, jesen» 2003.

GLAZBENO-SCENSKA: Baleti: Besa, Sizifova igra, Đavolji zov.

KOMORNA: Sonata za klavir, Rondo za klavir, Stavak za violinu i klavir, Puhački kvintet, Pobjeda - solo pjesma za tenor i klavir, Refleksije za flautu klarinet i klavir, Stavak za obou, klarinet i fagot, Sintaksa br. 3 za kvartet harmonika, Velika pobjeda br. 2 za glas i harmoniku, Sigma br. 3 za solo gitaru, “Istarski rondo” za glas, recitatora i harmoniku, «Refleksije za osam violončela», «Brojalica» za harmonikaški orkestar 2004. ( Refleksija br. 5 )

VOKALNO-INSTRUMENTALNA: Ciklus za glas i simfonijski orkestar; Igra kostiju–kantata za recitatore, soliste, zbor i orkestar; Zakleti suncu–poema za mezzosopran i simfonijski orkestar; Crna kutija–poema za recitatore, soliste, zbor i orkestar; “In omaggio ad Andrea Antico da Montona” za tri flaute, obou, dva klarineta, dva saksofona, hornu, klavir, harmoniku, udaraljke i dvanaest vokalnih solista; Poema: In memoriam «Sve hrvatske smrti»; Lode a Dallapiccola za ženski zbor i simfonijski orkestar/transk. harmonikaški orkestar 2004.

ZBORSKA: Elegija za Redžo Mulića, Te lindet njeriju , Vojnička puška - za mješoviti zbor.

KAZALIŠNA GLAZBA: “Derviš i smrt”, “Brijeg žalosti”, “Noć i magla”, “Smrznuti svati”.

GLAZBA ZA TV FILMOVE I DRAME: “Ugristi mrak”, “Epoha pred sudom”, “Migjeni”.

FILMSKA GLAZBA: “Zec sa pet nogu”( Zlatna Arena 1982. za glazbu), “Piknik”.

NAGRADE I PRIZNANJA: Decembarska nagrada SAP Kosovo, Zlatna Arena za glazbu na FHF, Plaketa “Boro Ramiz”, Nagrada “Joakim Vujić” za najbolju originalnu kazališnu glazbu, Zlatna značka Kulturno-prosvjetne zajednice SAP Kosovo, dvije druge nagrade RTVP, Nagrada udruženja kompozitora Kosova, Povelja za zasluge u glazbenoj djelatnosti (Srednja glazbena škola “I. M. Ronjgova” Pula), Povelja za zasluge u osnivanju glazbene djelatnosti INK, Međunarodna nagrada za najbolju kazališnu glazbu u Skopju - Makedonija za predstavu “Kad kosti kasne”.

 

Aktuelno je dovršena solo pjesma za tenor i simfonijski orkestar pod naslovom ''Dolce suono'' s motivima iz Calabrije koju je snimio maestro J. Carreras u Beču, a koja je snimljena i na drugim jezicima (talijanski, hrvatski i albanski)  te je ista premijerno izvedena na koncertu “noć za pamćenje” održanom 30. studenog 2007. godine u Zagrebu, kada su ga izveli J. Carreras i Tony Cetinski.

U Enciklopediji balkanskih skladatelja, objavljenoj 2006. godine, u izdanju Muzikološkog institute, Tirana-Sofija posvećen značajan prostor za stvaralačku djelatnost kompozitora i glazbenog pedagoga Bashkima Shehua

 

ZNAČAJNA JAVNA IZVOĐENJA: Tri samostalna koncerta veljača 2002 Segedin, travanj 2003. Tirana, travanj 2004. Pula, svibanj 2004. Priština,  u pripremi su izdanja 2 CD sa djelima povodom obilježavanja 30-tegodišnjicestvaralaštva.

 
Zagrebački bienale, Dubrovačke ljetne igre, Baletni dubrovački Bienale, Koncert mladih skladatelja u Moskvi, Koncertna dvorana CACEM – Pariz. Djela su izvođena i u: Prištini, Skoplju, Đakovici, Peći, Prizrenu, Beogradu, Novom Sadu, Ljubljani, Sarajevu, Opatiji, Puli, Mostaru, Zagrebu, Parizu, Pragu, Bratislavi, New Yorku, Rimu, Grazu, Tirani, Hannoveru, Birminghamu, Stutgartu, Amsterdamu i Kijevu.