Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Muzička akademija u Puli

doc. art. Laura Čuperjani

Kontakt: laurac(at)unipu.hr

lauracuper(at)gmail.com

+385 (52) 377 503

+385 (91) 5833 780

Nastava: Raspored nastave

Konzultacije: Raspored konzultacija

Ispiti: Raspored ispita

LAURA ČUPERJANI, rođena Mjeda, diplomirala je na Odsjeku za kompoziciju i orkestraciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu, u klasi prof. Srđana Hofmana. 

Pedagoški rad započinje u Srednjoj glazbenoj školi „J. Slavenski“ u Beogradu, gdje predaje teorijske predmete: Harmoniju, Polifoniju i Instrumente.  Od 1998. – 2001. godine na Muzičkoj akademiji u Beogradu kao asistentica na Katedri za teorijske predmete surađuje na kolegijima Harmonija i Aranžiranje.  Od 2007. godine  radi na Odjelu za glazbu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, najprije kao viša asistentica na kolegijima Harmonija na klaviru, Upoznavanje glazbala, Polifonija, Glazbeni oblici i stilovi i Priređivanje za ansamble. Od 2011. godine je u zvanju docenta i nositelj je kolegija Harmonija na klaviru, Polifonija, Priređivanje za ansamble, Priređivanje za harmonikaške ansamble, Poznavanje glazbala  i Osnove kompozicije. 

Bavi se skladanjem za različite medije, od skladbi za solo instrument, raznih komornih ansambala do orkestralnih djela i glazbe za kazališne predstave i multimedijalne projekte. Izbor skladbi: Impulsi za dva klavira, Simple Piano Music za klavir četveroručno, …ili…ili…ili… za flautu, violinu i gitaru, solo pjesme Noć, Hiža, Ciklusi pjesama „Albanska vokalna lirika“ i „Četiri godišnje riječi“, 4 epizode za gudački kvartet,  Strinx za gudački kvartet, Horn Play za rog i klavir, Tuga za sopran, rog i klavir , Un po di melanconia za basklarinet i klavir, The Moments tri minijature za gitaru,  Becoming za solo harmoniku,  Disaccordion za glas i harmoniku, Triptych za mezzosopran, violončelo i klavir četveroručno, Transaccordion za komorni orkestar harmonika, Gromade za simfonijski orkestar, Concerto za gitaru i komorni orkestar, glazba za kazališnu predstavu „Rotkve strugane“, koreo-projekt Masses.

Sudjelovala je na mnogim manifestacijama i festivalima: Međunarodna tribina kompozitora-Novi Sad, Beograd (Srbija) (1993, 1994,1995,2001), Festival „Mediadance International“ u Parizu (Francuska) (1998), Glazbeni festival „Pulski glazbenici Puli“ (2008),  46. Glazbena tribina Pula, (2009), Festival „Piano and Friends“ Verona (Italija) (2010), Međunarodni festival suvremene glazbe „REMUSICA“ u Prištini (Kosovo) (2010), Međunarodni festival „Argjiro“ (Albanija) (2010), 11. Glazbeni festival „Pulski glazbenici Puli“ (2010), 18. Mlawski festiwal  akordeonowy „Od solisty do orkiestry“  Mlawa (Poljska) (2012).

Od  brojnih poznatih solista, ansambala i orkestra s kojima je surađivala izdvajaju se:  Lidija Stanković, Ljubiša Jovanović, Maja Jokanović, Vera Ogrizović, Domagoj Guščić,  Borut Zagoranski, Sofija Cingula, Margareta Klobučar, Đana Kahriman, Đive Franetović-Kušelj, Alberto Frka, Tatjana Šverko, Žarko Ignjatović, Marija Vukoja, Vladimir Gligorić, Tamara Jurkić Sviben, Pjeter Guralumi, gudački kvartet Mokranjac, gudački kvartet Rucner, Komorni zbor Ratingen, Ansambl za novu muziku, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije te dirigenti Bojan Suđić i Biljana Radovanović. Nerijetko i sama izvodi svoja djela.

Djela su joj izvođena u dvoranama diljem Hrvatske i u inozemstvu: Istarsko narodno kazalište u Puli, Muzej Mimara, Hrvatski glazbeni zavod, Velika dvorana Kolarčevog univerziteta u Beogradu, Mala dvorana Sava Centra u Beogradu, Muzej primijenjene umjetnosti u  Beogradu, Kazalište Atelje 212 u Beogradu, Narodno kazalište u Beogradu, Dvorana Kosovske filharmonije u Prištini, Velika scena Crnogorskog narodnog kazališta Podgorica (Crna Gora), Sala Civica „B. Barbarani“ u Veroni (Italija), Guvernerova palača u Rijeci, Dvorana Slovenske filharmonije, Dvorana Muzičke akademije u Gdansku (Poljska), Dvorana Muzičke akademije u Essenu (Njemačka), Dvorana Muzičkog konzervatorija Nino Rota – Bari (Italija), Community Lutheran Church Washington (SAD).

Izlagala je na  Tribini „Nova Djela“, Little Noiz -  gudački kvartet Irene Popović, u organizaciji SOKOJ  - Muzičkog informativnog centra Srbije u Beogradu (Srbija) 1998. godine. Na Prvom međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga u organizaciji Odjela za glazbu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izlagala je na temu „Koncepcija nastave harmonije u obrazovanju glazbenih pedagoga“. 2010. godine sudjeluje na znanstveno-umjetničkom skupu asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, sa radom  „Solo pjesma  Noć  Laure Mjeda Čuperjani - od nastanka do izvedbe“. Na poziv Odjela za glazbu Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru,  u travnju 2014. godine održala je predavanje na temu Priređivanje za ansamble – harmonijska skica i višeglasni ansambli.

Dobitnica je nagrade „Vasilije Mokranjac“ za skladbu Concerto za gitaru i komorni orkestar i posebnog priznanja za originalnu glazbu za koreo-projekt Masses/Gromade u suradnji s Teatrom pokreta MIMART na Festivalu  Media Dance International Grand Prix Carina Ari Paris (Francuska) 1998. godine. Na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu 1994.godine , skladba …ili…ili…ili… za flautu, violinu i gitaru uvrštena je među deset najboljih skladbi kao jedini studentski rad.

Izdanja audio i video zapisa

  • Izdanje zvučnog zapisa  Gromade u izvedbi simfonijskog orkestra  RTS, produkcija RTS, Beograd, Srbija, 1998.
  • Izdanje video zapisa iz ciklusa emisija „Diplomski ispit“, produkcija Glazbena redakcija RTS u suradnji s Teatrom pokreta MIMART, Beograd, Srbija, 1998.
  • Izdanje zvučnog zapisa skladbe Concerto, u izvedbi Vere Ogrizović i Ansambla za novu muziku iz Beograda na nosaču zvuka s 10. Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu (izdavač: Udruženje kompozitora Srbije,2001.)
  • Izdanje zvučnog zapisa skladbe Horn Play na nosaču zvuka „Krasna zemljo“ (Izdavač: , 2012.)
  • Izdanje zvučnog zapisa skladbe The Moments u izvedbi Žarka Ignjatovića na nosaču zvuka „Zvuci Istre“ (Izdavač: Udruga Metamedij, 2013.)
  • Izdanje zvučnog zapisa skladbe Strinx na nosaču zvuka „Divno je baviti se glazbom“ Kvarteta Rucner (Izdavač: Cantus d.o.o., 2013.)
  • Objavila je udžbenik – zbirku zadataka Harmonija na klaviru (izdavač: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2013.) u koautorstvu s mr .art. Mirjanom Veljović.

Redovni je član Hrvatskog društva skladatelja. Članica je brojnih ispitnih povjerenstva za obranu Diplomskog rada studenata Odsjeka za glazbenu pedagogiju i Odsjeka za klasičnu harmoniku, te članica  Odbora za nastavu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Od akademske godine 2013./2014. je predstojnica Odsjeka za glazbenu pedagogiju.