Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

doc.dr.sc. Kristina Riman

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 23/A
Tel: 377 - 545
E-pošta: kriman(at)unipu.hr

Konzultacije: Raspored konzultacija

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Kristina Riman

ZVANJE: docent

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 17. listopada 2012.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Rođena je u Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju školu. Osim gimnazije završila je i srednju glazbenu školu. Studij Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci završila je 1998. godine. Na Odsjeku za razrednu nastavu i predškolski odgoj diplomirala je 2001. godine i stekla zvanje odgajatelj predškolske djece. Poslijediplomski studij književnosti završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Hrvatsko-slovenski odnosi na primjeru putopisne proze devetnaestoga stoljeća. Od 1998. do 2012. godine zaposlena je u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka gdje radi kao nastavnica hrvatskoga jezika. Od 2011. godine u zvanju višeg asistenta radi kao vanjska suradnica na Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Puli. Od 2012. zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli.

FUNKCIJE:

  1. Članica Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti.
  2. Članica uredništva časopisa za istraživanje dječje književnosti Libri et liberi.
  3. Članica Svetovne mreže Univerze v Ljubljani.

KOLEGIJI:

  1. Dječja književnost
  2. Hrvatski dječji roman
  3. Književnost za djecu i mladež
  4. Medijska kultura
  5. Uvod u teoriju književnosti