Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

ZNANSTVENI CENTRI

PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI

 Na Fakultetu se izvode jednopredmetni studiji hrvatskog jezika i književnosti,                          povijesti te japanskoga jezika i kulture. Izvode se i dvopredmetni studiji, i to                      hrvatski jezik i književnost, povijest, talijanski jezik i književnost, latinski jezik i                    rimska književnost te japanski jezik i kultura (u međusobnim kombinacijama).

 U okviru studija za nastavnike studentima je dostupan edukacijski paket.