Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Muzička akademija u Puli

Odsjek studija Klavira

Adresa: Ulica Rovinjska 14, 52100 Pula, Hrvatska

Telefon: +385 (52) 377 503
Fax: +385 (52) 377 503

E-mail: ured.glazba(at)unipu.hr

 

Predstojnica Odsjeka za klavir

doc. mr. art. Sofija Cingula

E-mail: scingula(at)unipu.hr ; sofijacingula(at)gmail.com

Tel.: +385 (52) 377 503

Mob.: +385 (91) 566 9403

 

Studijski programi:

 O Odsjeku

Od akademske godine 2009./2010. Odjel za glazbu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli intenzivno radi na proširenju studijskih programa pripremama za otvaranje studijskih programa Solo pjevanja i Klavir. Eminentni suradnici koji su sudjelovali u početnim koracima i pripremama koje su prethodile početku izvođenja nastave na novom studijskom programu su, uz dekana Muzičke akademije u Puli, prof. mr. art. Bashkima Shehua te poznate pulske pijanističke pedagoge, izv. prof. mr. art. Zdenka Osipa i mr. art. Eldu Krajcar Percan, v. pred., bili su red. prof. Jakša Zlatar i izv. prof. art. Vladimir Babin.

Prema dopisu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa izvršen je upis studijskoga programa Klavir u Upisnik studijskih programa. Time se potvrđuje kako su, sukladno odredbi čl. 12 stavka 2. Pravilnika stečeni uvjeti za početak izvođenja navedenoga studijskog programa.

Na kraju akademske godine 2014./2015. po prvi je puta održan prijemni ispit za Studij Klavira. Eminentni pijanisti i pijanistički pedagozi,  red. prof. Jakša Zlatar, izv. prof. art. Vladimir Babin i izv.prof. Vladimir Mlinarić bili su članovi prosudbene komisije koja je donosila odluku o tome tko će biti prvi studenti Klavira u povijesti Muzičke akademije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Akademska godina 2015./2016. prva je godina u kojoj će studentice i studenti Muzičke akademije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli moći studirati Klavir te stjecati kompetencije, znanja i vještine potrebne za ostvarivanje karijere pijanističkih umjetnika i pedagoga.

Preddiplomski studij Klavira usklađen je sa strateškim ciljevima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, te svojom kvalitetom u nastavi i umjetničkom radu pridonosi razvoju cjelokupne sveučilišne zajednice kao i suradnji s drugim kulturnim institucijama, turističkim zajednicama, kulturno umjetničkim društvima i sl. Organiziranjem pijanističkih seminara, majstorskih tečajeva te suradnjom naših studenata s ansamblima i orkestrima iz zemlje i inozemstva, studij Klavira doprinosi i razvoju uloge Sveučilišta - jednako na gradskoj, lokalnoj i nacionalnoj razini Republike Hrvatske kao i na globalnome međunarodnom planu. Velika pažnja posvetit će se suradnji sa drugim kulturnim institucijama u zemlji u cilju jačanja kulturnog razvoja regije.

Studij Klavira sustavom ECTS bodovanja omogućava horizontalnu i vertikalnu pokretljivost studenata - razmjenu studenata na nacionalnom i međunarodnom nivou. Pod horizontalnom pokretljivošću podrazumijevamo mogućnost prelaska na bilo koji sličan studij u zemlji ili inozemstvu. Vertikalna se pokretljivost ogleda u mogućnosti upisa na srodne/slične diplomske studije u zemlji i inozemstvu.

Od samog početka studija, studentice prve godine studija Klavira svojim nastupima doprinose koncertnim programima u organizaciji Muzičke akademije u Puli, a pijanističke točke postaju neizostavnim dijelom koncerata i gostovanja u organizaciji Akademija.