Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije

O studiju

Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković» Pula, Preradovićeva 1/1, HR-52100 Pula

Naziv studija: preddiplomski sveučilišni studij Informatika

Područje: Društvene znanosti

Polje: Informacijske i komunikacijske znanosti

Uvjeti upisa: Pravo natjecanja za upis na preddiplomski studij imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od četiri godine.

Trajanje studija: Studij traje tri (3) godine (ukupno 180 ECTS). Akademska godina traje dva semestra po 30 ECTS, što ukupno daje 60 ECTS.

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus odnosno baccalaurea) informatike.

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Ishodi učenja za studijski program informatika navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • definirati, interpretirati i povezivati temeljne koncepte iz područja računalnih sustava,  informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) i informacijskih sustava (IS)
 • predstaviti i interpretirati suvremene trendove u informatici u stručnim i laičkim krugovima
 • sažeti osnove suvremene ekonomije i poslovanja, prepoznati interakciju između ekonomije, zahtjeva korisnika i informatičkog rješenja, te razvijati i prilagođavati module poslovnih aplikacija (uredski sustavi, potpora odlučivanju, upravljanje odnosima s kupcima, planiranje resursa poduzeća i sl.)
 • identificirati i razumjeti važne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinca, te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i praćenja poslovanja
 • razumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u struci
 • definirati, interpretirati i povezati temeljne pojmove iz područja matematike, statistike i informatike, te primijeniti odgovarajuće matematičke, statističke i informatičke metode i tehnike u rješavanju problema u novim situacijama
 • primijeniti metode i tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama, te definirati i odrediti pokazatelje praćenja i vrednovanja učinkovitosti i kvalitete informacijskih sustava
 • samostalno ili kao član tima sudjelovati u planiranju i projektiranju IS, uvažavajući spoznaje iz drugih znanstvenih disciplina i uvjetovana ograničenja
 • istraživati stručnu literaturu, pripremati i samostalno prezentirati stručnoj i općoj publici, te kritički evaluirati prezentirane stručne teme, na hrvatskom i engleskom jeziku
 • primijeniti napredna znanja i vještine administriranja računalnih mreža, baza podataka, programiranja i dinamičkih web aplikacija u procesima i aktivnostima projektiranja IS
 • opisati i interpretirati proces i principe modeliranja, metodologiju izrade ulaznih podataka u simulaciji te međuzavisnost ulaznih i izlaznih podataka uz primjenu odgovarajućih statističkih metoda.