Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Kontakti

prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Fakulteta

doc. dr. sc. Maurizio Levak, prodekan Fakulteta

Ariana Brženda, tajnica Fakulteta

 

E-adresa: ured.ff@unipu.hr

Adresa:
I. Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatska

Telefon:
Tajnica Fakulteta: +385 (52) 377 500

Faks: +385 (52) 211 713