Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Izborni kolegiji

IZBORNI KOLEGIJI JAPANSKI JEZIK

Aktualni

Akademska godina 2016./2017.

U ovoj akademskoj godini izvode se izborni kolegiji Japanski jezik 3 i 4 s ciljem savladavanja početnog nivoa A2.

S nastavom izbornih kolegija počinje se 10. 10. 2016. prema rasporedu predavanja.

Literatura: Marugoto A2 za višu početnu razinu (udžbenik "katsudo" i radna bilježnica "rikai" - u početku se možemo snalaziti i s kopijama, no po želji možete udžbenik i naručiti na internetu).

----------------------

Prošli


Akademska godina 2015./2016.

JAPANSKI JEZIK 2 (LJETNJI SEMESTAR)

Na izborni kolegij Japanski jezik 2 se mogu upisati studenti svih smjerova na fakultetima i odjelima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Ukoliko na nekim od fakulteta/odjela/smjerova nije na popisu izbornih kolegija, a želite ga odabrati, posavjetujte se s voditeljima programa.
Broj polaznika: 20
 
Nastava se izvodi dvaput tjedno po 90 minuta (30 predavanja + 30 vježbi), 3 ECTS (Filozofska fakulteta, Ronjgova 1, Pula)

Termini:
Pon.18:20 – 19:50 (u dvorani 28/5)
Čet. 17:30 – 19:15 (u dvorani 12)


Literatura: Marugoto A1 za početnu razinu (udžbenik "katsudo" i radna bilježnica "rikai" - od 10. lekcije nadalje), link: http://marugoto.org/en/
Nastava počinje u četvrtak 3. 3. 2016.

Opis izbornog kolegija Japanski jezik 2

 

JAPANSKI JEZIK 1 (ZIMSKI SEMESTAR)

Na izborni kolegij Japanski jezik 1 se mogu upisati studenti svih smjerova na fakultetima i odjelima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Ukoliko na nekim od fakulteta/odjela/smjerova nije na popisu izbornih kolegija, a želite ga odabrati, posavjetujte se s voditeljima programa.
Broj polaznika: 20
 
Nastava će se izvoditi dvaput tjedno po 90 minuta (30 predavanja + 30 vježbi), 3 ECTS  u dvorani 28/5 (Filozofska fakulteta, Ronjgova 1, Pula)

Termini:
Pon.16:40 – 18:10
Sri. 14:00 – 15:30
Literatura: Marugoto A1 za početnu razinu (udžbenik "katsudo" i radna bilježnica "rikai")
(http://marugoto.org/en/, u početku se možemo snalaziti i s kopijama, no po želji možete udžbenik i naručiti na internetu)
 
Nastava počinje u srijedu 14. 10. 2015.

Opis izbornog kolegija Japanski jezik 1