Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

27.04.17.

Izabrana dekanica Filozofskog fakulteta

Na sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održanoj dana 27. travnja 2017.  jednoglasnom odlukom članova Vijeća izabrana je dekanica prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić za mandatno razdoblje od dvije godine, počevši od 1. listopada 2017.