Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

27.09.17.

ORIJENTACIJSKI DAN ZA STUDENTE PRVE GODINE FILOZOFSKOG FAKULTETA

Akademska godina 2017/2018. započinje u ponedjeljak, 2. listopada 2017., Orijentacijskim danom u 9:00 sati (Svečana dvorana “Tone Peruško”, I. Matetića Ronjgova 1/II), a nastava u utorak, 3. listopada 2017., prema rasporedu predavanja.

 

RASPORED AKTIVNOSTI

 

9:00 - Pozdravna riječ

Prorektorica za nastavu i studente prof. dr. sc. Nevenka Tatković

Dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić

 

9:10 - Predstavljanje Studentske i ISVU službe - Noris Rosanda, mag. ing. agr.,   stručna suradnica Ureda za studente i obrazovne programe.

 

9:15 - Predstavljanje knjižnice Fakulteta – Vanessa Toić, mag. philol. ital.

 

9:20 - Predstavljanje Edukacijskoga paketa – dr. sc. Marlena Plavšić

 

9:25 - Predstavljanje Psihološkoga savjetovališta za studente - Đeni Zuliani, v. pred.

 

9:30 - Predstavljanje Ureda za međunarodnu suradnju – Marko Brkljača

 

9:35 - Predstavljanje Studentskog centra – Tina Trošt, mag. paed.

 

9:40 - Predstavljanje Studentskoga zbora - Davor Jačimović, Robert Slacki

 

Glazbeni intermezzo.

 

10:00 – sastanak studenata s predstojnicima Odsjeka po predavaonicama:

Kroatistika:

       10:00 - 10:45 - Predstavljanje studija kroatistike – preddiplomski studij, dvorana 18

       10:50 - 11:20 - Predstavljanje studija kroatistike – diplomski studij, dvorana 18

Japanski:

       10:50 - 11:35 - Predstavljanje studija Japanskoga jezika i kulture, dvorana 17

Latinski:

       11:40 - 12:20 - Predstavljanje studija Latinskoga jezika i rimske književnosti – preddiplomski studij, dvorana 8

       12:25 - 12:55 - Predstavljanje studija Latinskoga jezika i rimske književnosti – diplomski studij, dvorana 8

 

Povijest:

       12:25 – 13:10 - Predstavljanje studija povijesti – preddiplomski studij, dvorana 18

       13:15 – 13:45 - Predstavljanje studija povijesti – diplomski studij, dvorana 18

Talijanski:

       13:15 - 14:00 - Predstavljanje dvopredmetnoga studija Talijanskoga jezika i književnosti – preddiplomski studij, dvorana 17

       14:00 – 14:20 - Predstavljanje dvopredmetnoga studija Talijanskoga jezika i književnosti – diplomski studij, dvorana 17