Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

03.07.17.

OBJAVA POZIVA NA SAVJETOVANJE SA ZANTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE REKTORSKOG ZBORA O NUŽNIM UVJETIMA U POSTUPKU IZBORA ILI REIZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA

Rektorski zbor Republike Hrvatske upućuje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora ili reizbora u znanstveno-nastavna zvanja.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je 17. srpnja 2017., a elektronička adresa na koju zainteresirani mogu dostaviti svoja očitovanja je: ppavlet(at)unizg.hr.

Više je dostupno na www.rektorski-zbor.hr