Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za prirodne i zdravstvene studije

12.12.16.
Najave nastupnih predavanja

Nastupno predavanje dr.sc. Vedrane Nerlović na temu "Uzgoj školjkaša u Jadranu u sklopu kolegija Akvakultura"

Pročelnik Odjela za prirodne i zdravstvene studije, donio je odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnice dr. sc. Vedrane Nerlović na temu "Uzgoj školjkaša u Jadranu u sklopu kolegija Akvakultura" za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, polje Interdisciplinarne prirodne znanosti, grana Znanost o moru održat će se dana 19. prosinca 2016. s početkom u 12 sati, u predavaonici br. 1 Centra za istraživanje mora u Rovinju, G. Paliaga 5.