Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za prirodne i zdravstvene studije

06.12.16.
Najave nastupnih predavanja

Nastupna predavanja Đurđice Ikić na temu „Elektromagnetsko zračenje” i prim. Nadomira Gusića na temu „Rane“

Pročelnik Odjela za prirodne i zdravstvene studije donio je odluku o održavanju nastupnih predavanja za izbor u naslovno nastavno zvanje Predavača iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, polje Kliničke medicinske znanosti održat će se dana 12. prosinca 2016. s početkom u 15.00 sati, u dvorani za sastanke Službe za kirurške bolesti Opće bolnice Pula na adresi Aldo Negri 6 (Odjel urologije) pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc.dr.sc. Irena Hrstić - predsjednica,  prof.dr.sc. Marina Šantić – članica i doc.dr.sc. Vanja Vasiljev Marchesi – članica, članovima stručnog vijeća Odjela za prirodne i zdravstvene studije Sveučilišta u Puli i studentima dislociranog sveučilišnog preddiplomskog studija Sestrinstva Medicinskog fakulteta Osijek te ostalim slušačima.

Pristupnici će nastupna predavanja održati sljedećim redoslijedom:

  1. Đurđica Ikić, dr. med. spec. na temu „Elektromagnetsko zračenje”
  2. Prim. Nadomir Gusić, dr. med. spec. na temu „Rane“