Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

mr. sc. Loris Benassi

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet sportske dvorane
Tel: 377 - 545
E-pošta: lbenassi(at)unipu.hr

Konzultacije: Raspored konzultacija

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Loris Benassi

ZVANJE: asistent

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 4. studenog 2015.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
područje društvenih znanosti, polje kineziologija

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Loris Benassi rođen je 1974. godine u Puli. Osnovnu školu završio je u Poreču, a Tehničku školu u Puli. U razdoblju od 1993. do 1995. godine profesionalno se bavio nogometom. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (tada Fakultet za fizičku kulturu) upisao je 1995. godine, a diplomirao je 2000. godine. Na istom fakultetu 2012. godine završio je poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje iz kineziologije. Doktorski studij kineziologije, također na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2013. godine te priprema disertaciju pod naslovom Latentna struktura interesa prema sportu srednjoškolaca s različitim sportskim iskustvom. Od 2000. do 2001. godine radio je u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji na radnom mjestu odgojitelja. Iste godine zaposlio se kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture u Turističko-ugostiteljskoj školi Antona Štifanića u Poreču gdje je radio do 2007. godine. U Osnovnoj školi Poreč radio je kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture od 2001. do 2015. godine, a u Osnovnoj školi Joakima Rakovca u Sv. Lovreču od 2006. do 2015. godine. Kao vanjski suradnik od 2014. do 2015. godine sudjelovao je u izvođenju nastave na predmetu Kineziološka kultura na svim odjelima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Od 2015. godine zaposlen je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na radnom mjestu asistenta.

FUNKCIJE:

 1. Član nadzornog odbora Zbora učitelja i trenera sportova na snijegu Istre
 2. Član nadzornog odbora Atletskog saveza Istre
 3. Član upravnog odbora Skijaškog kluba "Poreč – Parenzo"
 4. Član Zbora nogometnih trenera Istarske županije
 5. Član Hrvatskog kineziološkog saveza

KOLEGIJI:

 1. Kineziologija (US3)
 2. Kineziološka metodika I (US4)
 3. Kineziološka metodika II (US5)
 4. Kineziološka metodika III (US5)
 5. Kineziologija (PO2)
 6. Teorijske osnove kineziološke metodike (PO2)
 7. Kineziološka metodika I (PO3)
 8. Kineziološka metodika II (PO3)