Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Preddiplomski sveučilišni studij Kultura i turizam

Sveučilišni preddiplomski studij Kultura i turizam pruža sveučilišne interdisciplinarne teorijske osnove o kulturi i turizmu i temeljne praktične kompetencije za rad u različitim djelatnostima koje udružuju te dvije domene. Interdisciplinarni sadržajni koncept i pristup odraz je takvih sveprisutnih suvremenih promišljanja razvoja turizma u novom dobu i izazova održive valorizacije kulturne baštine u turističke svrhe. Tematska je okosnica ovoga studija suvremeni čovjek koji svoj odmor želi oplemeniti upoznavanjem ljudi, kulture, kulturno-povijesnih spomenika, književnosti, gospodarstva, gastronomije i ostalih oblika identiteta prostora u kojem provodi godišnji odmor. Studij se izvodi za redovne i izvanredne studente i mogu ga upisati kandidati različite životne dobi. Završetkom studija u trajanju od tri godine (6 semestara) stječe se naziv: sveučilišni prvostupnik (bacalaureus) kulture i turizma.