Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Diplomski sveučilišni studij Kultura i turizam

Sveučilišni diplomski studij Kultura i turizam osmišljen je s ciljem osposobljavanja studenata za rad u interkulturalnom okruženju u organizacijama kulture i turizma, za samostalno provođenje interdisciplinarnih znanstvenih i stručnih istraživanja, strateške analize okruženja kulturnog i turističkog sektora i rad u projektnim timovima angažiranim na izradi strateških dokumenata razvoja kulture i/ili turizma, samostalno kreiranje inovativnih kulturnih i turističkih proizvoda kao i složenijih turističkih aranžmana destinacijskih menadžment kompanija bazu kojih čine proizvodi kulturnog turizma. Interdisciplinarni sadržajni koncept i pristup odraz je takvih sveprisutnih suvremenih promišljanja razvoja turizma u novom dobu i izazova održive valorizacije kulturne baštine u turističke svrhe.  Moderno oblikovan nastavni proces omogućava studentima uspostavljanje kontakata, upoznavanje i izravno sudjelovanje u poslovnim procesima kulturnih i turističkih industrija. Studij se izvodi za redovne i izvanredne studente i mogu ga upisati kandidati različite životne dobi. Završetkom studija u trajanju od dvije godine (4 semestra) stječe se naziv: magistar kulture i turizma.