Juraj Dobrila University of Pula

Address: Zagrebačka 30, 52100 Pula, Croatia
Phone: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Centar za istarska onomastička istraživanja

Centar za istarska onomastička istraživanja osnovan je u travnju 2015. godine te djeluje pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Prvi razlog i glavna polazišna točka za pokretanje Centra jest slaba popisanost istarskoga onomastičkog korpusa. Sustavnim popisivanjem i višerazinskom obradom popisanih onima sačuvat će se bogata jezična građa od zaborava i propadanja. Drugi razlog očituje se u nepovoljnim demografskim okolnostima (posebice u unutrašnjosti i na istočnoj obali Istre) koje predstavljaju iznimnu opasnost prvenstveno za istarsku toponimiju, a potom i antroponimiju, posebice prezimensku sastavnicu. Treći razlog pokretanja Centra jesu migracije. Onomastički sustav pojedinog mjesta ili regije ne mijenja se samo emigracijama iz pojedinih krajeva (koje su glavni uzrok demografskog pada), nego i imigracijskim procesima. Novopridošlo stanovništvo doseljavanjem na određeni teritorij sa sobom, među ostalim, donosi svoj jezik, običaje, kulturu i tradiciju, a potom je i vrlo čest žestoki utjecaj standardnog govora na govor lokalne sredine. U Istri su takve izmjene stanovništva uočene u mjestima u kojima nije zabilježen demografski pad, već suprotno – rast broja stanovnika (turistička mjesta zapadne i južne Istre u koja se imigrira zbog boljeg standarda života, veće ponude radnih mjesta i sl.). Četvrti razlog leži u činjenici da je imenskim likovima sadržana iznimna vrijednost za identitet pojedine regije, kulture, povijesti i jezika.

Zbog navedenih razloga trebalo je što hitnije stvoriti institucionalni znanstveni okvir za prikupljanje onomastičke građe na terenu te u sklopu toga sustavno zabilježiti, popisati i zaštititi istarske onime, a samim time i zaštititi raznolikost izričaja lokalnih govora.

Centar za istarska onomastička istraživanja okuplja znanstvenike i istraživače kojima je u središtu zanimanja onomastika i njezine grane ili se u svojim istraživanjima služe onomastikom kao pomoćnom znanošću.

Rad Centra temelji se u okvirima onomastičko-leksičkih područja: antroponimije, toponimije, etimologije, dijalektologije, leksikologije i leksikografije.

Četiri su glavna cilja Centra:

  • zabilježiti, popisati i snimiti onomastičku građu (terenskim istraživanjem – suvremena razina istraživanja te istraživanjem povijesnih i arhivskih vrela – povijesna razina istraživanja)
  • analizirati i obraditi onomastičku građu
  • sačuvati onomastičku građu
  • predstaviti sakupljenu onomastičku građu stručnoj i manje stručnoj javnosti.

 Aktivnosti Centra odnose se i na:

  • vođenje domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata ili sudjelovanje u njima
  • organizaciju znanstvenih skupova i aktivno sudjelovanje u njima
  • suradnju s znanstvenim, visokoškolskim i kulturnim ustanovama
  • stvaranje „onomastičke knjižnice“, odnosno prikupljanje relevantnoga knjižničnog fonda iz hrvatske, europske i svjetske onomastičke literature te ostale literature potrebne za opisivanje i razumijevanje onomastičke problematike.

Centar surađuje s relevantnim kulturnim i znanstvenim ustanovama u regiji, a i šire: arhivima, muzejima, knjižnicama, katastrima, sveučilištima i institutima.

Istraživački kadar Centra: