Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Tabula 13/I - časopis Filozofskog fakulteta

"Zbornik radova u povodu 20 godina Odsjeka za kroatistiku u Puli"

Glavna urednica: Prof.dr.sc. Klara Buršić-Matijašić

Urednici broja: Doc.dr.sc. Blaženka Martinović i Doc.dr.sc. Daniel Mikulaco

Izdavač: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Godina izdanja: 2015.

Cijena: 80,00 kn

Opseg: 230 stranica

Ukratko o publikaciji:

"Časopis Filozofskog fakulteta "Tabula 13/I" obilježava dvadeset godina Odsjeka za kroatistiku u Puli i dvopredmetnoga studija te je ovo posebno izdanje Tabule zbornik radova koji su bili kad se sve začinjalo i onih koji tek dolaze kao nova snaga kroatistike.

Osamnaest nekadašnjih i sadašnjih nastavnika i suradnika na Odsjeku za kroatistiku okupilo se u ovome prvome od dva sveska Tabule 13, probirući teme kojima se ponajviše i najživlje bave.

Tri prva priloga (dva uvodnika i jedan pregled) daju osvrte na sadašnje stanje pulske kroatistike te na godine osnivanja studija, a ostali radovi abecednim redom čine dva tematska bloka, jezikoslovni i književni." (izvadak iz Proslova)

Za narudžbu obratite se na e-mail: jsetic(at)unipu.hr ili na tel. 052/377-554.

U naslovu (subject) poruke molim Vas da upišete: Narudžba publikacije "Tabula 13/I".

 

 

naslovnica