Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Studijski programi

Sveučilišni studij kulture i turizma

Sveučilišni studij kulture i turizma, kojemu je u temelju interdisciplinarnost, idejno i programski proistekao je iz neprijeporne svrhovitosti povezivanja kulture i turizma. Kulturu i turizam povezuje sinergija razvojnog potencijala u jačanju konkurentnosti i atraktivnosti destinacija kroz održivu valorizaciju kulturnih dobara. Kulturni resursi osiguravaju turizmu autentičnost dok turizam, s druge strane, omogućava ulaganja u materijalnu i nematerijalnu baštinu, potiče kreiranje dodane vrijednosti i pozitivnih društvenih promjena. Budući da je Istra turistički najpoznatija i najrazvijenija regija u Republici Hrvatskoj, njezino turističko i kulturno tržište potražuje kompetentne kandidate koji se obrazuju upravo na ovom studiju.

Preddiplomski sveučilišni studij Kultura i turizam

Diplomski sveučilišni studij Kultura i turizam

Sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti

Interkulturalnost i višejezičnost posebnost su i prepoznatljivost Istarske županije koja je oduvijek bila raskrižje kultura. Radi njihovog značaja u povijesti, Istarska županija i grad Pula idealno su mjesto za doživljaj iskustva interkulturalnosti, hrvatsko-talijanske dvojezičnosti, odnosno istarske višejezičnosti u skladu s teritorijalnom i etnolingvističkom posebnošću, koja čini težište duge i uspješne tradicije Odsjeka u nastavi talijanskog jezika, književnosti te kulture u širem smislu. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, javila se povećana potražnja za stručnim kadrovima, kako u privatnom tako i u javnom sektoru – koordinatorima, savjetnicima i voditeljima u posredničkim, savjetodavnim i razvojnim agencijama te u okviru poslovnih međunarodnih suradnji i projekata. U kulturnom i poslovnom predstavljanju i posredništvu, sve je značajnija uloga višejezičnih i višekulturnih djelatnika, odnosno specijalista za prevođenje s hrvatskog na talijanski i druge službene jezike EU-a i obrnuto, osobito u institucijama EU-a, državnim institucijama, tijelima Istarske županije koja je po svojem statutu službeno dvojezična te u dvojezičnim institucijama lokalne samouprave.

Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost, smjer: književno-kulturološki

Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost, smjer: književno-kulturološki

Poslijediplomski specijalistički studij Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti