Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Kontakti

V.d. pročelnica Odjela: doc. dr. sc. Tea Golja
V.d. zamjenik pročelnice Odjela: doc. dr. sc. Andrea Matošević
Tajnica: Sandra Lorenzin

Broj telefona: +385 (52) 377 523
Broj Faksa: +385 (52) 377 511

Adresa: I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula

E-mail: oitiks-ured(at)unipu.hr

IBAN: HR4523600001500141808

Kako do nas?