Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije

O studiju

1.1. Naziv studijskog programa

Proizvodno strojarstvo

1.2. Tip studijskog programa

  Stručni studij

1.3. Razina studijskog programa

   Preddiplomski

1.4. Područje, polje i grana studijskog programa (znanstveno/umjetničko)

Znanstveno područje tehničke znanosti, polje strojarstvo, grana proizvodno strojarstvo (2.11.3.)

1.5. Nositelj studijskog programa

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

1.6. Izvođač studijskog programa

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

1.7. Trajanje studijskog programa

Studij traje 6 semestra,  organizira se nastava za redovne i izvanredne studente.

1.8. ECTS bodovi – minimalni broj bodova potrebnih da bi student završio studijski program

180 ECTS bodova

1.9. Akademski/stručni naziv/stupanj koji se stječe završetkom studija i razina kvalifikacije

Stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka strojarstva (bacc. ing. mech.), Razina 6

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa i kompetencije koje se stječu završetkom studijskog programa

Studij je stručni i težište je na stjecanju praktičnih znanja i vještina. Ostvarenje tog cilja moguće je jedino kroz laboratorijske vježbe, vježbe u praktikumima, radilištima i proizvodnim pogonima koji će studentima, odnosno inženjerima strojarstva pomoći u praksi na gore navedenim poslovima. Cilj je studija obrazovati kompetentne stručnjake da mogu:

  • Voditi operativnu i tehnološku pripremu proizvodnje,
  • Voditi i organizirati  rad sa suvremenim procesima  proizvodnje,
  • Organizirati  tehnologiju održavanja opreme, strojeva i energetskih postrojenja,
  • Osigurati  zahtijevanu kvalitete  u procesima,
  • Rješavati poremećaje u proizvodnim  procesima,
  • Koristeći informatičku potporu u struci, davati logističku  potporu proizvodnim i drugim procesima i
  • Predstavljati proizvode i tvrtke.