Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Muzička akademija u Puli

Ured za studente i obrazovne programe

Ured za studente i obrazovne programe Filozofskog fakulteta, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Muzičke akademije u Puli i Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studij nalazi se na prvom katu zgrade u ulici I. Matetića Ronjgova 1.

Brojevi telefona su 377-515 i 377-514

Služba za studente

DJELATNICA

TELEFONSKI BROJ

E-MAIL

 

Slavka Bileta

(052) 377 - 514

sbileta(at)unipu.hr

 

Radno vrijeme

Ponedjeljak, utorak, četvrtak

  • 9 - 10.30 h
  • 12 - 14 h

Srijeda:

  • 9 - 10.30 h
  • 11 - 13 h
  • 15 - 17 h

Petak:

  • 9 - 10.30 h
  • 11 - 13 h

ISVU služba

DJELATNICA

TELEFONSKI BROJ

E-MAIL

 

Kristina Alviž Rengel

(052) 377 - 515

kalviz(at)unipu.hr

 

Noris Rosanda

(052) 377 - 515

nrosanda(at)unipu.hr

 

Radno vrijeme

Od ponedjeljka do petka:

  • 9 - 10.30 h
  • 12 - 14 h