Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Povijest Odsjeka za povijest

Odsjek za povijest nastavlja tradiciju studija povijesti na Pedagoškoj akademiji osnovanoj u Puli 1961. godine. Poslije dvadesetak godina stanke na Pedagoškom fakultetu (potom Filozofski fakultet 1998-2006., Odjel za humanističke znanosti 2007-2015. i ponovno Filozofski fakultet od 2015.) pokrenut je 1994. četverogodišnji dodiplomski studij povijesti, tada treći u zemlji uz zagrebački i zadarski. Posljednji je naraštaj u program dodiplomskoga dvopredmetnoga studija upisan akademske godine 2004/05. Poslije dvogodišnjih priprema, od akademske godine 2005/06. vrijedi novi ustroj preddiplomskog i diplomskog studija, usklađen s načelima Bolonjskoga procesa.

Predstojnici Odsjeka za povijest
Miroslav Bertoša 1994-2002.
Slaven Bertoša 2002-2006.
Miroslav Bertoša 2006-2008.
Slaven Bertoša 2008-2009.
Klara Buršić-Matijašić 2009-2013.
Igor Duda 2013-2017.
Mihovil Dabo 2017-

U Svečanoj dvorani Tone Peruško 11. studenog 2014. obilježena je 20. godišnjica osnivanja Odsjeka za povijest te je predstavljen prigodni broj Tabule, fakultetskoga časopisa. O prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Odsjeka govorili su professor emeritus Miroslav Bertoša i prof. dr. sc Robert Matijašić, kao sudionici u procesu osnivanja studija povijesti, prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić iznijela je kratki pregled povijesti Odsjeka, a predstojnik doc. dr. sc. Igor Duda govorio je o rezultatima postupka reakreditacije i planovima za razvoj Odsjeka na području nastavne i znanstvene djelatnosti. Prigodni broj Tabule (12, 2014.) donosi 22 rada čiji su autori nastavnici Odsjeka za povijest te nekadašnji i sadašnji vanjski suradnici. Časopis su predstavili prof. dr. sc. Neven Budak, gosti urednici doc. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko i doc. dr. sc. Igor Duda te glavna urednica prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić.

Nastavnici u radnom odnosu (prema godini zaposlenja)
Slaven Bertoša 1995.
Robert Matijašić 1996.
Ivan Jurković 1997.
Maurizio Levak 2000.
Marija Mogorović Crljenko 2000.
Klara Buršić-Matijašić 2001.
Igor Duda 2001.
Miroslav Bertoša 2003-2008.
Iva Milovan Delić 2006.
Mihovil Dabo 2007.
Robert Kurelić 2007.
Marina Zgrablić 2008.
Davor Bulić 2008.
Danijela Doblanović 2009.
Katarina Gerometta 2010.
Nevio Šetić 2011.

Arhiva događanja na Odsjeku 2013-2017.

Više o povijesti Odsjeka
Klara Buršić-Matijašić, "Dvadeset godina studija povijesti u Puli (1994-2014.)", Tabula, 12, 2014., 11-21.