Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Muzička akademija u Puli

Poslijediplomski specijalistički studij Klasične harmonike

O studiju

Naziv studijskog programa

  • Poslijediplomski specijalistički studij Klasične harmonike

Tip studijskog programa

  • Sveučilišni

Razina studijskog programa

  • Poslijediplomski specijalistički studij (razina 7)

Područje, polje i grana studijskog programa (znanstveno/umjetničko); ISCED

  • Umjetnost /Glazbena umjetnost / Reprodukcija glazbe - (sviranje); 0215

Nositelj/i studijskog programa

  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Izvođač/i studijskog programa

  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Trajanje studijskog programa

  • 2 godine (4 semestra)

Način izvođenja studija

  • Studijski program se pohađa kao izvanredni studij

Minimalni broj ECTS bodova potrebnih da bi student završio studijski program

  • 120

Akademski/stručni naziv/stupanj koji se stječe završetkom studija i razina kvalifikacije

  • Sveučilišni specijalist muzike (univ. spec. mus)