Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

Saša Vejzagić, mag. hist.

Saša Vejzagić (Doboj, 1987.) je suradnik-volonter u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Završio je preddiplomski (2008.) i diplomski studij (2011.) povijesti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, te diplomski studij srednjoeuropske povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (2013.) Od 2015/16. na poslijediplomskom je doktorskom studiju na European University Instituteu u Firenci.  U središtu njegova interesa su ekonomska, poslovna, politička, radnička i društvena povijest 20. stoljeća s naglaskom na jugoslavenski socijalizam.

E-mail: sasa.vejzagic[at]eui.eu