Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Ured za kvalitetu

Služba za kvalitetu osnovana je 2007. godine kao ustrojbena jedinica Zajedničkih službi Sveučilišta. Pročišćenim Pravilnikom o sustavu za kvalitetu (2009.) mijenja ime u Središnji ured za kvalitetu, a Pravilnikom o ustroju radnih mjesta (2011.) mijenja ime u Ured za kvalitetu (dalje: Ured). 

Ured je:

  • ustrojbena jedinica Rektorata.
  • stručna, tehnička i administrativna potpora svim ostalim tijelima Sustava.
  • administrativno središte Sveučilišta u nacionalnoj mreži osiguravanja kvalitete.

Ustroj radnih mjesta u Uredu propisuje se Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta Sveučilišta.

Djelovanje Ureda:

  • djeluje sukladno Strategiji Sustava i godišnjem planu aktivnosti. Godišnji plan aktivnosti odobravaju Glavni odbor i Senat.
  • sudjeluje u izradi svih dokumenata Sustava (smjernica, kriterija, standarda, postupaka, procedura i planova aktivnosti i sl.).
  • provodi sve postupke vezane za istraživanje percepcije kvalitete svih dionika Sveučilišta.
  • vodi jedinstvenu dokumentaciju o svim aktivnostima Sustava.
  • podnosi izvješće o svom radu Glavnom odboru i Senatu najmanje jednom godišnje.

Za rezultate svoga rada Ured je odgovoran Senatu i rektoru.