Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Odbori za kvalitetu na sastavnicama Sveučilišta

Odbor za kvalitetu sastavnice Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Odbor) imenuje se u svim sastavnicama Sveučilišta.

Unutarnji sustav za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete sastavnica Sveučilišta dio je jedinstvenog Sustava pri Sveučilištu.

Ustroj, imenovanje i način rada Odbora pobliže se utvrđuje aktom sastavnice.

Odbor predlaže prilagodbe postupaka Sustava sukladno potrebama sastavnice.
Navedene prilagodbe odobrava Glavni odbor.

Djelovanje Odbora

Odbor u suradnji s ostalim tijelima Sustava organizira, koordinira i provodi postupke vrjednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguranja i unaprjeđivanja kvalitete na razini sastavnice uz suglasnost čelnika sastavnice.

Odbor predlaže čelniku sastavnice godišnji plan aktivnosti koji se po usvajanju dostavlja Uredu.

Odbor ima obvezu podnositi izvješće o svom djelovanju čelniku sastavnice jednom godišnje.

Članovi odbora na sastavnicama su:

Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"

dr. sc. Vanja Bevanda, izv.prof., predsjednica
dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac, doc., članica
dr. sc. Ariana Nefat, doc., članica
dr. sc. Violeta Šugar, doc., članica
Ana Cossi, članica, predstavnica studenata

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Irene Rigo, prof., predsjednica
Marija Crnčić-Brajković, prof., članica
Janko Žufić, dipl. ing. elth., član
dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, doc., članica
Matea Čančar, članica, predstavnica studenata
Aleksandar Ćatić, prof., član, predstavnik nenastavnog osoblja

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

dr. sc. Tanja Habrle, viša asistentica, predsjednica
dr. sc. Andrea Matošević, doc., član
Barbara Ferro Gheraldo, članica
Isabella Matticchio, studentica

Filozofski fakultet

dr. sc. Marko Ljubešić, doc., predsjednik
dr. sc. Klara Buršić Matijašić, red. prof., članica
dr. sc. Lina Pliško, izv. prof., članica
dr. sc. Robert Blagoni, doc., član
Ivana Ujčić, članica, predstavnica studenata

Muzička akademija

doc. art. Dražen Košmerl, predsjednik

dr. sc. Lada Duraković, doc., članica
mr. art. Sofija Cingula, viša asistentica, članica
mr. art. Elda Krajcar Percan, viši predavač, članica
Tihana Novak, članica, predstavnica studenata

Sveučilišna knjižnica

mr. sc. Tijana Barbić-Domazet, dipl. knjižničarka, predsjednica
Katarina Bassani, dipl. knjižničarka, članica
Tea Grujić, dipl. knjižničarka, članica
Ivan Kraljević, dipl. knjižničar, član

Studentski centar

Josipa Torbarina Pola, dipl. oec., predsjednica
Mirjana Štimac, članica
Slobodanka Zenzerović, članica