Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Izvedbeni nastavni plan za treću godinu studija

PO V. semestar

Kolegij

Nastavnik

P

S

V

ECTS

Obiteljska pedagogija

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
doc. dr. sc. Sandra Kadum

15

15

0

3

Metodika govorne komunikacije I

prof. dr. sc. Nevenka Tatković
Mariza Kovačević, asistent

15

0

30

4

Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova I

prof. dr. sc. Nevenka Tatković
Mariza Kovačević, asistent

15

0

30

4

Metodika likovne kulture I

Breza Žižović, pred.

15

0

30

3

Metodika glazbene kulture I

izv. prof. dr. sc. Bogdana Borota
doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan Carlin
mr. sc. Branko Radić, asistent

15

0

30

3

Kineziološka metodika I

doc. dr. sc. Iva Blažević
mr. sc. Loris Benassi, asistent

15

0

30

3

Uporaba ICT u odgoju i obrazovanju

prof. dr. sc. Nevenka Tatković
Mladen Bočev, asistent

15

0

15

4

Izborni kolegij VII

 

15

0

15 

2

Stručna praksa III

Lorena Lazarić, prof., v. pred.

2 tjedna u veljači,
10 dana u semestru

4

Ukupno:

9 kolegija (od čega 1 bez ocjene)

120

15

280

30

Izborni kolegiji

 

 

 

 

 

Trening socijalnih vještina

Đeni Zuliani, v. pred.

15

0

15

2

Talijanski jezik III

Lorena Lazarić, v. pred.

15

0

15

2

**- u tijeku je izbor u znanstveno-nastavno zvanje 

PO VI. semestar

Kolegij

Nastavnik

P

S

V

ECTS

Metodika govorne komunikacije II

prof. dr. sc. Nevenka Tatković
Mariza Kovačević, asistent

15

0

30

4

Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova II

prof. dr. sc. Nevenka Tatković
Mariza Kovačević, asistent

15

0

30

4

Metodika likovne kulture II

Breza Žižović, pred.

15

0

30

3

Metodika glazbene kulture II

doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan Carlin
mr. sc. Branko Radić, asistent

15

0

30

3

Kineziološka metodika II

doc. dr. sc. Iva Blažević
mr. sc. Loris Benassi, asistent

15

0

30

3

Teorije predškolskog odgoja

doc. dr. sc. Andrea Debeljuh
Doris Velan, asistent

15

30

0

5

Izborni kolegij VIII

 

15

0

15 

2

Izborni kolegij IX

 

15

0

15 

2

Završni rad

 

 

 

 

4

Ukupno:

8 kolegija + izrada završnog rada

120

30

180

30

Izborni kolegiji

 

 

 

 

 

Igre i djeca

prof. dr. sc. Nevenka Tatković
Doris Velan, asistent

15

0

15

2

Psihologija grupe

doc. dr. sc. Aldo Špelić

15

0

15

2

Rad s darovitom djecom

doc. dr. sc. Andrea Debeljuh
*

15

0

15

2

*-izbor za asistenta je u tijeku